Identiteitsbewijzen zijn dragers van gegevens. Ze vertellen iets over de eigenaar,
alsmede over het document zelf.

Vanuit Nederlands oogpunt behandelen wij hier kort de belangrijkste documenten.

Reisdocumenten

Een elektronisch reisdocument is een paspoort of identiteitskaart waarin een (onzichtbare) NFC chip zit. Deze NFC chip zit in de identiteitskaart en bij het paspoort in de houderpagina.

Dit is de pagina waarop uw persoonsgegevens en foto staan. De NFC chip bevat datagroepen met gegevens, zoals uw foto en uw persoonsgegevens.

Paspoort

Het paspoort is een door ICAO 9303 als type TD-3 (MRP, Machine Readable Passport) gedefinieerd reisdocument.
Het bevat een MRZ en een NFC chip voor digitale verwerking.

identiteitsbewijzen

ID Kaart (NIK)

De ID-kaart is een door ICAO 9303 als type TD-1 (eMRTD, Machine Readable Travel Document) gedefinieerd reisdocument.
Het bevat een MRZ en NFC chip voor digitale verwerking.

Verblijfsvergunningen

Momenteel zijn er tal van uitvoeringen van de Nederlandse verblijfsvergunning geldig, in basis de Verblijfstitels en Verblijfskaarten Model 2012 en Model 2020 en het Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-Document). 

De verblijfsvergunningen voldoen aan de internationale ICAO 9303 standaard en zijn voorzien van een MRZ en NFC Chip.

Verblijfsvergunning Model 2012

De verblijfsvergunning Model 2012 is een door ICAO 9303 als type TD-1 gedefinieerd document.
Het bevat een MRZ en NFC chip voor digitale verwerking.

Verblijfsvergunning Model 2020

De verblijfsvergunning Model 2020 is een door ICAO 9303 als type TD-1 gedefinieerd document.
Het bevat een MRZ en NFC chip voor digitale verwerking.

Overige Documenten

Overige documenten kunnen ook identiteitsdocumenten zijn. Deze zijn echter niet op internationaal niveau gestandaardiseerd, of door lokale instanties naar eigen inzicht opgezet.

Door het gebrek aan standaardisatie is het verwerken van deze documenten soms minder voor de hand liggend.

identiteitsbewijzen

Rijbewijs

Het rijbewijs is van origine, gezien print kwaliteit en wisselende lay-out, niet per se geschikt voor digitale verwerking. Met model 2014 en 2018 is dit verandert door toevoeging van een MRZ en NFC chip.

Andere documenten

Van niet-Nederlandse rijbewijzen of niet internationaal gestandaardiseerde identiteitsbewijzen moet per geval bekeken worden of deze digitaal te verwerken zijn.

identiteitsbewijsMRZNFC ChipQR Code
PaspoortICAO td-3 formaat
2×44 Karakters
Aanwezig
eMRTD Applicatie conform ICAO 9303
Aanwezig (BSN)
vanaf 30-08-2021
ID KaartICAO td-1 formaat
3×30 Karakters
Aanwezig
eMRTD Applicatie conform ICAO 9303
Aanwezig (BSN)
vanaf 02-08-2021
VerblijfsvergunningICAO td-1 formaat
3×30 Karakters
Aanwezig
eMRTD Applicatie conform ICAO 9303
geen
Rijbewijs (vanaf 14 November 2014)EU-DL
1×30 Karakters
Aanwezig
eMRDL Applicatie gebaseerd op ICAO
Aanwezig
Zelfde info als MRZ
Rijbewijs Model 2006 en 2013geengeengeen

Rijbewijs versus andere identiteitsdocumenten

In Nederland is het rijbewijs sinds 1 januari 2005 ook een identiteitsdocument en inmiddels is het rijbewijs één van de meest gebruikte identiteitsbewijzen. U kunt het rijbewijs bijvoorbeeld gebruiken voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement.

Het rijbewijs is echter niet in alle situaties als identiteitsbewijs toegestaan. In het onderstaande overzicht ziet u wanneer u welk identiteitsbewijs mag gebruiken.

SituatiePaspoort / Nederlandse
identiteitskaart
Rijbewijs /
bromfietsrijbewijs
(categorie AM)
bij identiteitscontrole door politie
marechaussee en toezichthouders
bij de belastingdienst
bij geldzaken
bij aanvraag van een BSN
(burgerservicenummer) voorheen
sofinummer
bij de notaris
bij het aanvragen van een uitkering
bij in dienst treden bij nieuwe
werkgever
op het werk
in de zorg
bij zwartrijden in het openbaar vervoer
bij binnenlands vreemdelingen toezicht
bij het bezoeken van bijvoorbeeld een
voetbalwedstrijd
bij het stemmen bij verkiezingen
bij leeftijdscontrole

Dit zal sluiten in 20 seconden