Momenteel zijn er een viertal uitvoeringen van de Nederlandse rijbewijzen geldig en in omloop, namelijk model 2006, model 2013, model 2014 en model 2018.

Wij onderscheiden deze rijbewijzen in “oude” rijbewijzen, model 2006 en 2013 en “moderne” rijbewijzen, model 2014 en 2018.

Model 2006 – Geldig t/m 19 januari 2023

Na de papieren rijbewijzen en mede dat het Nederlandse rijbewijs ook een wettelijk legitimatie bewijs is werd op 01-10-2006 het nieuwe rijbewijs met creditcard afmetingen geïntroduceerd.

Naast de nieuwe echtheidskenmerken werden er op verzoek van instanties, waaronder de politie, extra opties aangebracht waaronder:

  • Gele achtergrond bij geboortedatum en vervaldatum.
  • Barcode op achterzijde welke het rijbewijsnummer bevat voor digitaal uitlezen.

Dit “oude” rijbewijs is feitelijk niet ontwikkeld om digitaal de persoonsgegevens uit te lezen mede door de echtheidskenmerken is de uitlezing via OCR zeer foutgevoelig.

Model 2013 – Geldig t/m 14 november 2024

Op 20-01-2013 bracht de RDW een nieuw rijbewijs in omloop met een totaal nieuw ontwerp en nieuwe echtheidskenmerken. Dit rijbewijs noemen wij ook wel het tussen rijbewijs vanwege de snelle opvolging van Model 2014.

Naast het nieuwe ontwerp en echtheidskenmerken werd op verzoek van instanties, waaronder de politie, de barcode met het rijbewijs nummer op de voorzijde geplaatst.

  • Ook dit “oude” rijbewijs is feitelijk niet ontwikkeld om digitaal de persoonsgegevens uit te lezen en ondanks verbetering van de echtheidskenmerken ten opzichte van de persoonsgegevens is de uitlezing via OCR zeer foutgevoelig.
  • Dit rijbewijs geeft nogal eens verwarring met de term Leesbaar vanaf Model 2014, omdat t/m 14 november 2014 dit rijbewijs is uitgegeven.

Een snelle controle is dan ook, dat als er een QR code op de achterzijde staat, men te doen heeft met een Model 2014 of Model 2018.

Model 2014 – Geldig t/m 25 mei 2028

Als men Model 2014 bekijkt dan begrijpt men ook dat er een “tussen rijbewijs” Model 2013 is geweest vanwege vertraging in de ontwikkeling. Het “moderne” rijbewijs Model 2014 werd op 15-11-2014 door de RDW in omloop gebracht.

Model 2014 heeft naast nieuwe echtheidskenmerken een NFC Chip en een éénregelige MRZ op de voorzijde en een QR Code op de achterzijde met dezelfde gegevens om de NFC Chip te benaderen.

  • Hiermee heeft de RDW een enorme stap voorwaarts gezet om het rijbewijs digitaal uit te lezen.
  • De MRZ en structuur van de NFC Chip voldoet echter niet aan de ICAO-9303 standaard en zal derhalve niet door iedere ID-Reader / Software Applicatie uitgelezen kunnen worden.

Uiteraard lezen al onze ID-Readers voorzien van NFC functionaliteit en de Check4ID App voor iOS en Android de gegevens van Model 2014.

Model 2018

Het nieuwste rijbewijs model 2018 werd op 26-05-2018 door de RDW in omloop gebracht. Grootste verandering ten opzicht van Model 2014 is het in gebruik nemen van een nieuwe NFC Chip.

  • Met de nieuwe NFC Chip werd de mogelijkheid geschapen om een nieuwe functie toe te voegen, waarbij men het rijbewijs kan gebruiken om online in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen. 
  • Tevens heeft men de wijze van opslag van de kleuren pasfoto in de NFC Chip aangepast waardoor men de NFC Chip sneller kan uitlezen ten opzichte van Model 2014.
  • Men kan snel het Model 2018 onderscheiden van Model 2014 door het ID logo naast de QR code op de achterzijde.

De echtheidskenmerken van Model 2018 zijn dezelfde als Model 2014.

Uitlezen, Controleren En Verwerken Van De Gegevens

De “oudere” rijbewijzen Model 2006 en Model 2013 kunnen alleen uitgelezen met een Full Page ID-Reader met software welke OCR ondersteund zoals Docuspect.

Naast de foutgevoeligheid adviseren wij, mede vanwege de hoge kosten, en geldigheid van deze modellen, alleen hier in te investeren als dit echt noodzakelijk is om deze documenten digitaal uit te lezen.

Voor de “moderne” rijbewijzen, Model 2014 en Model 2018, kunt u deze uitlezen met een ID-Reader welke het uitlezen van de NFC Chip ondersteunen, waaronder de Half-Page en Full- Page ID-Readers in combinatie met Docview Studio software.

Ook de Check4ID App voor iOS en Android kan de moderne rijbewijzen uitlezen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de NIK of het verwerken en lezen van de gegevens contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden