Momenteel zijn er maar liefst dertig uitvoeringen van de Nederlandse verblijfsvergunning geldig, in basis de Verblijfstitels en Verblijfskaarten Model 2012, Model 2020 en het Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-Document). Voor de oudere verblijfsvergunningen Model 2012 klik hier »»

Mede door de migratie zien wij de laatste tijd een enorme toename van het aantal verblijfsdocumenten bij tal van sectoren.

Deze informatie is door ons, voor onze klanten, verzameld uit eigen bronnen, Prado en IND.

Model 2020 – Verblijfstitel

Sinds 01-10-2020 wordt Model 2020 Verblijfstitel als verblijfsvergunning in omloop gebracht. Het ontwerp van dit Model is steeds voor de geldigheid en toestemming van verblijf en eventuele beperkingen hetzelfde.

Dit document wordt onderverdeeld in types, welke worden weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), de MRZ en de NFC Chip, waaronder:

 • Type I: “REGULIER BEPAALDE TIJD”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan vreemdelingen wanneer verblijf op reguliere gronden is toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld verblijf bij familie of gezin, studie of arbeid in loondienst.
 • Type II: “REGULIER ONBEPAALDE TIJD”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.
 • Type III: “ASIEL BEPAALDE TIJD”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van drie of vijf jaar verleend.
 • Type IV: “ASIEL ONBEPAALDE TIJD”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend indien betrokkene na vijf jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor asiel bepaalde tijd nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.
 • Type V: “EU LANGDURIG INGEZETENE”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven en de status van EU-langdurig ingezetene hebben. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.
 • Artikel 50 VEU: “RESIDENCE DOCUMENT WITHDRAWAL AGREEMENT ART. 18(1)”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan (familieleden van) VK-onderdanen die onder de werking van het terugtrekkingsakkoord vallen.
 • Artikel 50 VEU: “PERMANENT RESIDENCE DOCUMENT WITHDRAWAL AGREEMENT ART. 18(1)”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan (familieleden van) VK-onderdanen die onder de werking van het terugtrekkingsakkoord vallen. Waar de andere types maximaal 5 jaar geldig zijn is deze verblijfsvergunning maximaal 10 jaar geldig.

Model 2020 – Verblijfskaart

Sinds 01-10-2020 wordt Model 2020 Verblijfskaart als verblijfsvergunning in omloop gebracht. Het ontwerp van dit Model is steeds voor de geldigheid en toestemming van verblijf en eventuele beperkingen hetzelfde.

Dit document wordt onderverdeeld in types, welke worden weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), de MRZ en de NFC Chip, waaronder:

 • Type Familielid EU/EER: “FAM. VAN EEN BURGER VAN DE UNIE”. Deze verblijfsvergunning wordt verstrekt aan een familielid van een burger van de Unie (EU/EER), die zelf een nationaliteit van een derde land heeft. Afhankelijk van de duur van het verblijf in Nederland wordt dit document verstrekt conform artikel 10 of 20 van de richtlijn 2004/38/EG.
 • Geldigheid conform artikel 10 van de richtlijn 2004/38/EG bedraagt 5 jaar.
 • Geldigheid conform artikel 20 van de richtlijn 2004/38/EG bedraagt 10 jaar.

Model 2020 – Registratiekaart

Sinds 01-10-2020 wordt Model 2020 Registratiekaart als verblijfsvergunning in omloop gebracht. Het ontwerp van dit Model is steeds voor de geldigheid en toestemming van verblijf en eventuele beperkingen hetzelfde.

Dit document wordt onderverdeeld in types, welke worden weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), de MRZ en de NFC Chip, waaronder:

 • Type EU/EER: “BURGER VAN DE UNIE/EER”. Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan burgers uit landen van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Afhankelijk van de duur van het verblijf in Nederland kan dit document worden verstrekt conform artikel 8 of 19 van de richtlijn 2004/38/EG.
 • Geldigheid conform artikel 8 van de richtlijn 2004/38/EG bedraagt 5 jaar.
 • Geldigheid conform artikel 19 van de richtlijn 2004/38/EG bedraagt 10 jaar.

Model 2020 – Grensarbeider

Sinds 01-10-2020 wordt Model 2020 Grensarbeider als verblijfsvergunning in omloop gebracht. Het ontwerp van dit Model is steeds voor de geldigheid en toestemming van verblijf en eventuele beperkingen hetzelfde.

Dit document wordt onderverdeeld in types, welke worden weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), de MRZ en de NFC Chip, waaronder:

 • Type Artikel 50 TEU: “FRONTIER WORKER” Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan (familieleden van) VK-onderdanen die onder de werking van het terugtrekkingsakkoord vallen en zich in Nederland als grensarbeider hebben laten registreren.

Uitlezen, Controleren En Verwerken Van De Gegevens

De Nederlandse verblijfsvergunningen voldoen aan de internationale ICAO-9303 standaard en kunnen gelezen worden met tal van ID-Readers met verschillende uitleestechnieken.

De keuze van ID-Reader en bijhorende software bepaald welke gegevens bronnen van de verblijfsvergunningen gelezen en verwerkt kunnen worden.

 • Wenst men alleen de MRZ te lezen, dan kan men volstaan met een Swipe- of Half-Page ID-Reader.
 • Voor het lezen en controleren van de MRZ en NFC Chip dient men een Half-Page of Full-Page ID-Reader te hebben, welke voorzien is van deze functionaliteit.
 • Om alle gegevens bronnen te kunnen lezen heeft men een Full-Page ID-Reader nodig. Tevens dient u voor het lezen van de visuele inspectie zone (VIZ) te beschikken over speciale software, waaronder Docuspect.

Ook kunt u de MRZ en NFC Chip van de Nederlandse verblijfsvergunning lezen met onze Check4ID App voor Android en iPhone.

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de verblijfsvergunningen of het verwerken en lezen van de gegevens contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden