Swipe Techniek, ‘Swipen’, ook wel doorhalen genoemd, kan gezien worden als het in een vloeiende beweging doorhalen van een kaart of pas door een uitlees apparaat

De gebruiker “swiped” het document met de MRZ (Machine Readable Zone) door een Swipe ID-Reader.

Swipetechniek in een notendop

de oorsprong van swipe readers

swipe tecniek scanid

Eind jaren zestig van de vorige eeuw begon de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) met het standaardiseren van de reisdocumenten en visums. En begin jaren tachtig werd de MRZ (Machine Readable Zone) door steeds meer Westerse landen toegevoegd op de paspoorten conform de ICAO-9303 Standaard.

Met deze MRZ welke is ontwikkeld om digitaal te kunnen worden uitgelezen, werd het mogelijk om de gegevens bij inchecken en controles via OCR (Optical Character Recoginition) te verwerken.

Het waren dan ook de fabrikanten van toetsenborden die de Swipe techniek zo’n 45 jaar geleden ontwikkelden en een combinatie van een toetsenbord met een Swipe OCR-Engine op de markt brachten, waaronder Access, Rockwell en Vicomp.

De Swipe-techniek werd al gauw toegepast voor snelle gegevens overdracht op vliegvelden, bij douane en overheden.

Speciale Optische Sensor

Een OCR-Engine in een Swipe ID-Reader bestaat uit een sensor met afmetingen van zo’n 2 cm hoog en 1 cm breed, met een infrarood belichting, waarop een speciale lens is gemonteerd.

Zodra een document “geswiped” wordt, worden er beelden ingenomen. Al deze beelden worden door de algoritmes achter elkaar gezet. Zo wordt de MRZ verwerkt tot een computer leesbare datastring.

Snelheid Van Lezen

De Swipe techniek werkt snel en, met de juiste apparatuur, zeer accuraat. Het uitlezen duurt ongeveer een seconde.

ScanID maakt bewust in haar hardware gebruik van deze door onder andere Access en Vicomp ontwikkelde OCR-Engines.

Een belangrijke factor hierin, is dat de uitlezing foutloos blijft, ongeacht de doorhaalsnelheid van de gebruiker.

Minder geschikt voor rijbewijzen

Swipe ID-Readers zijn op een enkele toepassing na niet bruikbaar voor rijbewijzen

Swipe ID-Readers zijn ontwikkeld om het lettertype OCR-B te lezen. Een MRZ van een paspoort, ID-Kaart of Verblijfsvergunning is dan ook opgebouwd uit dit lettertype.

Gegevens op documenten welke niet zijn opgebouwd uit het OCR-B lettertype waaronder de rijbewijzen, of onvoldoende gestandaardiseerde printkwaliteit bevatten, zijn dan ook niet of moeilijk leesbaar.

Daarnaast bevat de MRZ van de moderne rijbewijzen, behalve het documentnummer, geen gegevens van de houder en dient men bij deze documenten de NFC chip te benaderen of de Visuele Inspectie Zone (VIZ) uit te lezen om de gegevens te verwerken.

swipe tecniek
Rijbewijs Model 2006

Swipetechniek toepassingen

Deze techniek wordt heden ten dage nog steeds veel ingezet bij het lezen van de MRZ

swipe techniek avd-150

Na de invoering van de ICAO standaard op reisdocumenten werd de Swipe techniek in combinatie met een keyboard ingezet bij incheckbalies op vliegvelden.

Door het uitlezen van de MRZ behoefde men niet meer de gegevens handmatig over te nemen, wat de snelheid en foutloze overname ten goede kwam. Naast de vliegvelden ziet men dan ook de Swipe ID-Readers bij Hotels, Casino’s en verhuurbedrijven die alleen paspoorten en ID Kaarten verwerken.

Dit zal sluiten in 20 seconden