Sinds 2010 levert SCANID leeftijdscanners en software voor leeftijdscontrole aan de hand van identiteitsbewijzen, zoals paspoorten, verblijfsvergunningen, ID-Kaarten en rijbewijzen.

Met duizenden geleverde leeftijdscontrole systemen weten wij als geen ander wat er benodigd is voor een adequate en snelle leeftijdscontrole aan de hand van identiteitsbewijzen.

leeftijdscanners

Mobiele Leeftijdscontrole

Snel en eenvoudig mobiel de leeftijd vast stellen bij toegang of op terrassen van Horeca gelegenheden, festivals en Evenementen.

leeftijdscanners

Vaste Opstellingen

Totaal oplossingen bestaande uit ID-Readers en adequate software voor locaties waar snelle leeftijdscontrole dagelijks dient plaats te vinden.

leeftijdscanners

Hybride Systemen

Combinaties van leeftijdscontrole met documentcontrole, waaronder bevraging Cruks, Oasis en EPIS en vergelijking met tickets of Covid QR-Codes.

Verhoog de vergewisplicht met onze nieuwste oplossingen

Met de unieke combinatie, van intelligente leeftijdsschatting en leeftijdscontrole systemen, zijn de mogelijkheden legio voor ondersteuning van de vergewisplicht bij verkoop van leeftijdsgebonden producten zoals alcohol en tabak.

Voor bemande kassa’s zijn de Stand-Alone uitvoeringen een extra niveau van zekerheid voor kassa-operators die leeftijd en ID-Bewijzen controleren.

Met de combinaties, welke men rechtstreeks kan installeren in “self-checkout-terminals” of kiosken, kan men een nauwkeurige leeftijdsschatting uit voeren en waar nodig ID-bewijzen controleren.

LEEFTIJD CONTROLEREN

Leeftijdscontrole aan de hand van ID Bewijzen wordt steeds meer ingezet in de private sector.

Mede door recente wetgevingen dient men zich te vergewissen dat een klant onmiskenbaar 18 jaar is.

SMART SCAN MODE

Snel resultaat met onze unieke “Slimme Scan Mode” en uitlezen QR-Code van de moderne rijbewijzen.

Waarbij alleen de voor leeftijdscontrole benodigde leesacties worden uitgevoerd.

LEEFTIJDSGRENZEN

Stel één of meerdere leeftijdsgrenzen in. Bijvoorbeeld jonger dan 16 jaar, 16 of 17 jaar en 18 jaar en ouder.

SCAN DETECTIE

Met behulp van de verkregen informatie wordt gecontroleerd of documenten herhaaldelijk worden gescand om “doorgeven” te voorkomen.

Miljoenen leeftijdchecks

Onze leeftijdscontrole systemen worden dagelijks ingezet voor leeftijdscontrole en vergewisplicht in tal van branches.

Aan de hand van ID bewijzen welke voldoen aan de ICAO-9303 standaard, zoals paspoorten, ID-Kaarten, verblijfsvergunningen en de moderne rijbewijzen wordt de leeftijd razendsnel berekend en weergegeven.

Partners en Opdrachtgevers

Onze leeftijdscontrole oplossingen worden door tal van organisaties ingezet.

Snelle leeftijdscontrole met je Mobiele telefoon

Snel en eenvoudig aan de hand van ID kaarten, paspoorten, verblijfsvergunningen en rijbewijzen de leeftijd van bezoekers en klanten vaststellen.

Geschikt voor iPhone en Android telefoons.