Identiteitsdocumenten zoals paspoorten en ID-kaarten zijn, naast de gegevens van houder ervan, voorzien van een MRZ (Machine Readable Zone) en in de meeste gevallen van een RFID / NFC chip.

Beide dienen te voldoen aan de internationale ICAO 9303 standaard. De internationale luchtvaartstandaard ICAO 9303 is van toepassing op de meeste paspoorten en ID-kaarten die door de landen wereldwijd aan hun ingezetenen worden uitgegeven.

Machine Readable Zone (MRZ)

Ontwikkeld om digitaal te kunnen lezen

De MRZ staat voor Machine Readable Zone, wat inhoudt dat deze specifiek is ontwikkeld om digitaal uit te lezen.

Het lettertype hiervoor is OCR-B. Dit lettertype is specifiek geschikt voor digitale herkenning van de karakters.

OCR staat dan ook voor Optical Character Recognition.

Deze MRZ kan via verschillende optische technieken gelezen worden. De meest voorkomende zijn de Swipe techniekHalf-Page techniek, Mobiele techniek of Full-Page techniek.

Beveiliging MRZ

Het uitlezen van de diverse elementen van de MRZ kan op eerstelijns fouten gecontroleerd worden via volgende methode:

 • Controle getallen 
  (speciale getallen welke een checksum bevatten over delen van de data)
Inhoud Van De MRZ

In de MRZ zijn gegevens opgenomen welke ook vermeld staan op het document, zoals:

 • Documenttype 
  type document waarop de MRZ vermeld is P, I, A, C, etc
 • Namen 
  Achternaam gevolgd door 2 fillers en de voorna(a)(men)
 • Geboortedatum, Datum van uitgifte 
  Datum in YYMMDD formaat
 • Geslacht
  M/F/< voor Man , Vrouw, Onbekend
 • Documentnummer 
  Uniek document identificatie nummer
 • Nationaliteit houder, land van uitgifte 
  beide als 3 letterige ISO code
 • Persoonlijknummer 
  door uitgever vrij te gebruiken / invullen

In deze MRZ is bijvoorbeeld niet opgenomen waar iemand woont.

NFC Chip (RFID)

Na aanslagen in 2001 toegevoegd aan ID-Bewijzen

Een paspoort of ID-kaart met een NFC chip noemen we ook wel E-Paspoort of E-ID.

Deze gebruikt “contactless smart card” technologie met een microprocessor (chip) en antenne welke verwerkt zijn in het document.

De applicatie op, en de inhoud van de NFC chip, zijn gestandaardiseerd in ICAO 9303

Inhoud Van De NFC Chip

Op de chip draait een applicatie welke de beveiligde communicatie afhandelt. Via deze weg is het uiteindelijk mogelijk om de in groepen opgeslagen data uit te lezen. Enkele van de meest bekende en gebruikte groepen zijn:

 • MRZ Kopie 
  een kopie van de geprinte MRZ op het document
 • Pasfoto / Gelaatsafbeelding 
  meestal de foto zoals deze ook op het document staat in kleur
 • Biometrische informatie 
  zoals vingerafdrukken
 • Controle / Authenticatie informatie 
  groepen voor diverse controle en authenticatie doeleinden
Beveiliging NFC Chip

De communicatie met de NFC chip kan via verschillende niveaus van beveiliging plaatsvinden. Ook de inhoud van de NFC chip kan aan de hand van verschillende methoden worden gecontroleerd. Enkele hiervan zijn:

 • BAC – Basic Access Control 
  Beveiliging van de communicatie tussen NFC chip en ID-Reader via encryptie
 • PACE – Password Authenticated Connection Establishment
  Modernere connectie encryptie, de opvolger van BAC
 • EAC – Extended Access Control 
  Verdere authenticatie van NFC chip en ID-Reader met sterkere encryptie
 • SAC – Supplemental Access Control 
  Supplement voor BAC, zal toekomstig BAC vervangen
 • PA – Passive Authentication 
  Controle, via signed hashes, van de datagroepen op de NFC chip
 • AA – Active Authentication 
  Beveiliging tegen klonen van de NFC chip via geheime private key)

Dit zal sluiten in 20 seconden