Momenteel zijn er een viertal uitvoeringen van de Nederlandse ID Kaart (NIK) geldig, namelijk model 2014, model 2021 (1), model 2021 (2) en model 2022. Daarnaast is er een zogenaamde vervangende identiteitskaart welke sinds 2017 wordt uitgegeven.

Alhoewel ze veel op elkaar lijken voor wat betreft ontwerp en gegevens zijn er wel degelijk verschillen tussen de ID kaarten.

NIK Model 2014

Met een totaal nieuw ontwerp, nieuwe echtheidskenmerken en een verbeterde NFC Chip werd in 2014 de Nederlandse ID Kaart vanaf 09-03-2014 uitgegeven.

De ID-Kaart bevat de identiteitsgegevens in een drietal gegevens bronnen namelijk

 • de VIZ (Visuele Inspectie Zone) op de voorzijde inclusief zwart-wit Pasfoto
 • de MRZ (Machine Readable Zone) op de achterzijde en leesbare gegevens op achterzijde, waaronder BSN, Geboorte Plaats, Plaats van uitgifte en Lengte
 • de NFC Chip met persoonsgegevens en controle / verificatie gegevens

Vervangende ID-Kaart Model 2017

Sinds 01-03-2017 is de zogenaamde vervangende identiteitskaart in omloop. Deze wordt uitgegeven aan personen met een uitreisverbod en waarvan de normale reisdocumenten, waaronder NIK en Paspoort zijn ingetrokken.

Voor het model van de vervangende identiteitskaart is aangesloten bij het ontwerp van de gewone Nederlandse identiteitskaart. De vervangende identiteitskaart verschilt echter in elk geval op een aantal zichtbare kenmerken:

 • Op de voorzijde is een kader opgenomen met de tekst ‘not valid for travel!’.
 • Op de achterzijde is de tekst ‘not valid for travel outside schengen area’ opgenomen.
 • Er is geen MRZ (Machine Readable Zone) op de achterzijde
 • Er is een NFC Chip in deze ID-Kaart, echter staan hier geen gegevens in.

De enige gegevensbron is de VIZ (Visuele Inspectie Zone) op voor- en achterzijde inclusief de zwart-wit pasfoto.

NIK Model 2021 (1)

Op 04-01-2021 bracht de RViG de nieuwe NIK Model 2021 op de markt. De nieuwe NIK had een nieuwe NFC chip welke opgedeeld was in een algemeen ICAO gedeelte voor gebruik als reisdocument en een gedeelte voor inloggen op bijvoorbeeld DigiD.

Helaas zat er een fout in de NFC Chip. Als men de inlogfunctie voor DigiD op de nieuwe Nederlandse identiteitskaarten – uitgeven tussen 04-01-2021 en 17-03-2021 activeert, ontstaat er een storing in de NFC chip. Zie ook dit artikel…

De ID-Kaart bevat de identiteitsgegevens in een drietal gegevens bronnen namelijk

 • de VIZ (Visuele Inspectie Zone) op de voorzijde inclusief zwart-wit Pasfoto
 • de MRZ (Machine Readable Zone) op de achterzijde en leesbare gegevens op achterzijde, waaronder BSN, Geboorte Plaats, Plaats van uitgifte en Lengte
 • de NFC Chip met persoonsgegevens en controle / verificatie gegeven.

De ID-Kaart kan snel herkend worden aan het CAN nummer (123456) op de voorzijde.

NIK Model 2021 (2)

Op 02-09-2021 werd de nieuw vormgegeven NIK met vingerafdrukken en BSN in QR-code geïntroduceerd. Dit mede door een Europese verordening. Deze verordening stelt dat alle identiteitskaarten in Europa twee vingerafdrukken van de houder moeten bevatten.

Daarnaast werd mede door een aangenomen motie van de Tweede Kamer het Burgers Service Nummer (BSN) verwijderd uit de MRZ en NFC Chip en voor digitale verwerking apart weergegeven als QR Code op de achterkant.

De allernieuwste ID-Kaart bevat de identiteitsgegevens in een viertal gegevens bronnen namelijk

 • de VIZ (Visuele Inspectie Zone) op de voorzijde inclusief zwart-wit Pasfoto
 • de MRZ (Machine Readable Zone) op de achterzijde en leesbare gegevens op achterzijde, waaronder BSN, Geboorte Plaats, Plaats van uitgifte en Lengte
 • de QR Code waarin de BSN is opgenomen
 • de NFC Chip met persoonsgegevens en controle / verificatie gegeven.

Model 2022

In Augustus 2022 werd Model 2022 als de allernieuwste vormgegeven NIK met vingerafdrukken en BSN in QR-code geïntroduceerd. Deze NIK voldoet ook aan de Europese verordening.

Net als Model 2021(2) is ook dit Model door een aangenomen motie van de Tweede Kamer gewijzigd waarbij het Burgers Service Nummer (BSN) verwijderd is uit de MRZ en NFC Chip en voor digitale verwerking apart weergegeven als QR Code op de achterkant.

Model 2022 is tevens voorzien van een nieuwe NFC chip, welke alleen via een ander protocol benaderbaar is voor uitlezen.

Heeft u problemen met het uitlezen van deze chip neem dan contact met ons op.

Uitlezen, Controleren en verwerken van de gegevens

De Nederlandse ID-Kaart, behalve Model 2017, voldoet aan de internationale ICAO-9303 standaard en kunnen gelezen worden met tal van ID-Readers met verschillende uitleestechnieken.

De keuze van ID-Reader en bijhorende software bepaald welke gegevens bronnen van de NIK gelezen en verwerkt kunnen worden.

 • Wenst men alleen de MRZ te lezen, dan kan men volstaan met een Swipe- of Half-Page ID-Reader.
 • Voor het lezen en controleren van de MRZ en NFC Chip dient men een Half-Page of Full-Page ID-Reader te hebben, welke voorzien is van deze functionaliteit.
 • Om alle gegevens bronnen te kunnen lezen heeft men een Full-Page ID-Reader nodig. Tevens dient u voor het lezen van de visuele inspectie zone (VIZ) te beschikken over speciale software, waaronder Docuspect.

Ook kunt u de MRZ en NFC Chip van de Nederlandse ID-Kaart lezen met onze Check4ID App voor Android en iPhone.

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de NIK of het verwerken en lezen van de gegevens contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden