Momenteel zijn er maar liefst dertig uitvoeringen van de Nederlandse verblijfsvergunning geldig, in basis de Verblijfstitels en Verblijfskaarten Model 2012, Model 2020 en het Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-Document). Voor de nieuwe verblijfsvergunningen Model 2020 klik hier »»

Mede door de migratie zien wij de laatste tijd een enorme toename van het aantal verblijfsdocumenten bij tal van sectoren.

Deze informatie is door ons, voor onze klanten, verzameld uit eigen bronnen, Prado en IND.

Model 2012 – verblijfstitel

Sinds 01-04-2012 wordt Model 2012 Verblijfstitel als verblijfsvergunning in omloop gebracht. Het ontwerp van dit Model is steeds voor de geldigheid en toestemming van verblijf en eventuele beperkingen hetzelfde.

Dit document wordt onderverdeeld in types, welke worden weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), de MRZ en de NFC Chip, waaronder:

 • Type I: REGULIER BEPAALDE TIJD. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld gezinshereniging, studie of arbeid in loondienst. Het doel waarvoor de vergunning is verleend staat op het document vermeld. De vergunning wordt in de regel verleend voor de duur van één jaar. Afhankelijk van de beperking kan dat ook drie of vijf jaar zijn.
 • Type II: REGULIER ONBEPAALDE TIJD. Deze vergunning kan worden verstrekt na verblijf van minimaal 5 jaar op basis van een verblijfsvergunning van het type ‘bepaalde tijd regulier’. Arbeid is vrij toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.
 • Type III: ASIEL BEPAALDE TIJD. De vergunning wordt verstrekt aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland wordt toegestaan. Arbeid is toegestaan indien de werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning.
 • Type IV: ASIEL ONBEPAALDE TIJD. De vergunning wordt verstrekt indien betrokkene na 3 jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor asiel bepaalde tijd nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft. Arbeid is vrij toegestaan. Een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.

Model 2012 – Verblijfstitel – Artikel 50

Sinds 01-04-2012 wordt Model 2012 Verblijfstitel Artikel 50 als verblijfsvergunning in omloop gebracht. Van dit document zijn twee er uitvoeringen, Permanent Residence en Residence.

Dit document type Article 50 wordt weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), MRZ en de NFC Chip, waaronder

 • Type Article 50: PERMANENT RESIDENCE DOCUMENT WITHDRAWAL AGREEMENT 8(1). De vergunning wordt verstrekt aan (familieleden van) VK-onderdanen die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven en die voldoen aan de criteria van artikel 15, eerste lid, en artikel 18, eerste lid onder i, van het Withdrawal Agreement.
 • Er geldt geen arbeidsbeperking. Dit document dient iedere tien jaar te worden vernieuwd.   
 • Type Article 50: RESIDENCE DOCUMENT WITHDRAWAL AGREEMENT 8(1). De vergunning wordt verstrekt aan (familieleden van) VK-onderdanen die korter dan 5 jaar ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven en die voldoen aan de criteria van artikel 13, eerste lid, en artikel 18, eerste lid onder i, van het Withdrawal Agreement.
 • Er geldt geen arbeidsbeperking. Dit document dient iedere vijf jaar te worden vernieuwd.

Model 2012 – verblijfskaart EU/EER

Sinds 01-04-2012 wordt Model 2012 Verblijfskaart als verblijfsvergunning in omloop gebracht. Dit document heeft een geldigheid van 5 jaar voor personen tot 18 jaar en 10 jaar voor 18 jaar en ouder.

Dit document type EU/EER wordt weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), MRZ en de NFC Chip, waaronder

 • Type EU/EER: EU/EER ONDERDAAN. De vergunning wordt verstrekt aan vreemdelingen uit landen van de EU of EER en Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven. Dit geldt ook voor familie- of gezinsleden van een persoon die de nationaliteit heeft van een van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar zelf een andere nationaliteit hebben. Er geldt geen arbeidsbeperking.
 • Bijzonderheden en eventuele beperkingen worden op de achterzijde vermeld.

Model 2012 – Verblijfstitel Type V

Sinds 01-06-2014 wordt Model 2012 Verblijfstitel Type V als verblijfsvergunning in omloop gebracht.  Deze verblijfsvergunning is in de plaats gekomen van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de aantekening “EG-langdurig ingezetene” (Type II).

Dit document type V wordt weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), MRZ en de NFC Chip, waaronder

 • Type V: VERBLIJFSVERGUNNING VOOR LANGDURIG INGEZETENE. De houder van een “EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene” mag voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. Arbeid is vrij toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.
 • Met deze verblijfsvergunning kan de houder daarnaast makkelijker gaan wonen (verblijven) in een ander Europees land. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar een ander Europees land om daar te werken of te studeren.
 • De houder moet wel een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen in dat Europese land en voldoen aan de voorwaarden die gelden in dat land.
 • De geldigheid van verblijfsvergunning Type V is 5 jaar.

Model 2012 – verblijfskaart Familielid EU/EER

Sinds 01-06-2014 wordt Model 2012 Verblijfkaart Familielid EU/EER als verblijfsvergunning in omloop gebracht.

Dit document type Familielid EU/EER wordt weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), MRZ en de NFC Chip, waaronder

 • Type FAMILIELID EU/EER: De houder van een ” Familielid EU/EER verblijfsvergunning” mag voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. Arbeid is vrij toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.
 • Deze verblijfsvergunning wordt verstrekt aan familieleden van burgers van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die zelf een nationaliteit van een derde land hebben. 
 • Deze verblijfsvergunning dient iedere 5 jaar te worden vervangen.

Model 2014 – Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-Doc)

Sinds 01-06-2014 wordt Model 2014 Vreemdelingen Identiteitsbewijs als verblijfsvergunning in omloop gebracht. Met dit vreemdelingen identiteitsbewijs kunnen vreemdelingen hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen.

Dit vreemdelingen identiteitsdocument wordt in twee types, W en W2, uitgegeven wat is weergeven op de voorzijde in de Visuele Inspectie Zone (VIZ), MRZ en de NFC Chip, waaronder

 • Type W: Dit vreemdelingen identiteitsbewijs is bestemd voor asielzoekers. Zij kunnen met dit document hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen.
 • Type W2: Dit vreemdelingen identiteitsbewijs is bestemd voor degenen die niet in het bezit zijn van een paspoort en die om gezondheidsredenen niet kunnen reizen en degenen aan wie uitstel van vertrek is verleend. Zij krijgen bij het identiteitsbewijs een inlegvel met een sticker “verblijfsaantekening algemeen”. Zij kunnen met het vreemdelingen identiteitsbewijs en het inlegvel voorzien van de sticker hun identiteit, nationaliteit en rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. 
 • Voor beide typen (W en W2) geldt dat specifieke arbeid is toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is vereist. Andere arbeid is niet toegestaan. 
 • De Geldigheid van zowel Type W als Type W2 is 1 jaar.

Uitlezen, Controleren En Verwerken Van De Gegevens

De Nederlandse verblijfsvergunningen voldoen aan de internationale ICAO-9303 standaard en kunnen gelezen worden met tal van ID-Readers met verschillende uitleestechnieken.

De keuze van ID-Reader en bijhorende software bepaald welke gegevens bronnen van de verblijfsvergunningen gelezen en verwerkt kunnen worden.

 • Wenst men alleen de MRZ te lezen, dan kan men volstaan met een Swipe- of Half-Page ID-Reader.
 • Voor het lezen en controleren van de MRZ en NFC Chip dient men een Half-Page of Full-Page ID-Reader te hebben, welke voorzien is van deze functionaliteit.
 • Om alle gegevens bronnen te kunnen lezen heeft men een Full-Page ID-Reader nodig. Tevens dient u voor het lezen van de visuele inspectie zone (VIZ) te beschikken over speciale software, waaronder Docuspect.

Ook kunt u de MRZ en NFC Chip van de Nederlandse verblijfsvergunning lezen met onze Check4ID App voor Android en iPhone.

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de verblijfsvergunningen of het verwerken en lezen van de gegevens contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden