Full-Page staat voor een pagina ter grootte van de houders pagina van het paspoort.

De Full Page ID-Reader is feitelijk een WID Scanner die door tal van (semi) overheidsinstellingen, vliegvelden en douane worden ingezet.

Full-Pagetechniek

Deze techniek wordt het meest ingezet voor controles van ID-Bewijzen

full-page

Met de voortgang in technologische ontwikkelingen op het gebied van camera’s, processoren en vision algoritmes werd de Full Page techniek in navolging van de Swipe Techniek ontwikkeld.

De toenemende vraag, om ook de Visuele Inspectie Zone (VIZ) van de identiteitsdocumenten uit te lezen en de mogelijkheid om naast daglicht ook de publiek echtheidskenmerken in UV en IR te herkennen, werd hiermee beantwoord.

Een Full Page ID-Reader bevat dan ook een hoge resolutie kleurencamera en is uitgerust met diverse lichtbronnen zoals bijvoorbeeld zichtbaar, infrarood en ultraviolet.

Deze techniek wordt ingezet als men, naast het lezen van de MRZ en NFC chip, ook de Visuele Inspectie Zone, documenten zonder MRZ of Barcodes wenst te lezen.

Camera

De meeste Full Page ID-Readers bevatten één camera, welke het gehele oppervlak waarop het document wordt geplaatst kan omvatten.

Deze camera is dusdanig geavanceerd dat deze met de verschillende lichtbronnen een goede ‘image’ kan maken.

De achterliggende software zorgt er daarna voor dat het gefotografeerde document juist wordt uitgesneden en indien nodig rechtgezet, wanneer het document scheef is aangeboden.

Belichting

De Full-Page ID-Reader bevat altijd een specifiek belichting systeem.

Over het algemeen bestaat deze uit zogenaamd daglicht (white light), ultraviolet en infrarood belichting.

Met de combinatie van deze lichtbronnen voert de Full Page ID-Reader met behulp van speciale software documentherkenning uit en controleert deze op echtheidskenmerken.

Resolutie van de camera

Hoe hoger de resolutie (DPI) hoe hoger de kwaliteit van het Image

De Kwaliteit van de camera is onder andere afhankelijk van de “pixels per inch” of dots per inch” (DPI) genoemd. Dit geeft aan hoe scherp het beeld is dat de camera kan nemen.

Het minimum aantal DPI voor een Full-Page ID-Reader is 300 DPI. In de praktijk ligt dit bij onze Full-Page ID-Readers vaak een stuk hoger.

Dat de ontwikkeling op het gebied van de resolutie steeds gaande is blijkt wel uit het feit dat onlangs Frontex, de Europese grens- en kustwacht, de aanschaf van nieuwe Full Page ID-Readers met een minimale resolutie van 385 DPI niet meer aanraadt. Nu adviseert men minimaal 600 DPI.

full-page

Full-Pagetechniek toepassingen

Ook in de commerciële sector wordt deze techniek steeds meer ingezet

full-page id-reader
AVD-6850 Full-Page ID-Reader

Steeds meer organisaties gaan over tot de inzet van de Full-Page ID-Readers voor controle en verwerken van identiteitsdocumenten. Mede de toevoeging van barcodes op de ID-Bewijzen, zoals de QR-Code met BSN, zijn hier debet aan.

Ook de mogelijkheid om met behulp van de IR en UV belichting de onzichtbare patronen en echtheidskenmerken zichtbaar te maken en zodoende vervalsingen te voorkomen wordt zelfs in sommige branches voorgeschreven.

We zien dan ook, naast de overheden en vliegvelden een toenemend gebruik bij notarissen, verhuurbedrijven, casino’s etc.

Dit zal sluiten in 20 seconden