ID-Readers, ook wel ID-Scanner of documentscanner genoemd zijn in eerste instantie ontwikkeld om identiteitsdocumenten te lezen en te verwerken.

Welke uitleestechniek en welk type ID-Reader men gebruikt is afhankelijk van het soort identiteitsbewijs, welke gegevens men wenst te controleren en uit te lezen, en waarvoor men deze al dan niet wettelijk dient te verwerken.

Nederlands rijbewijs bepaald keuze van ID-Reader

In Nederland is het rijbewijs, naast ID Kaarten en paspoorten, sinds 2005 ook een wettelijk legitimatie en identificatie middel. Met meer dan 11 miljoen exemplaren in omloop wordt het rijbewijs naast de ID Kaart dan ook het meest getoond bij identificatie.

Niet alle organisaties en instellingen accepteren het rijbewijs, mede omdat geslacht en nationaliteit van de houder niet op dit document staat. Maar in de meeste branches en sectoren wordt het rijbewijs wel geaccepteerd en dient een ID-Reader ook geschikt te zijn voor het lezen van dit document.

Daarnaast zijn er in Nederland vier verschillende uitvoeringen (modellen) welke allemaal nog geldig zijn en welke worden onderverdeeld in de oudere (model 2006 en 2013) en moderne (model 2014 en 2018) rijbewijzen.

Zo kan bij leeftijdscontrole worden volstaan met het lezen van model 2014 en 2018 maar bij identiteitscontrole zal men alle rijbewijzen willen lezen.

Swipe ID-Reader

Leest alleen de MRZ van ID-Kaarten, paspoorten en visa, niet geschikt voor rijbewijzen.

Half-Page ID-Reader

Leest MRZ en RFID chip van ID-Kaarten, paspoorten en visa. Tevens rijbewijs model 2014/2018.

Full-Page ID-Reader

Leest MRZ, VIS en RFID chip van ID-Kaarten, paspoorten en rijbewijzen. Tevens 1D en 2D barcodes.

Mobiele ID-Reader

Leest MRZ en RFID chip van ID-Kaarten, paspoorten en visa. Tevens rijbewijs model 2014/2018.

Full-Page ID-Readers de meest veelzijdige

De Full-Page ID-Readers, ook wel WID Scanner genoemd, worden het meest ingezet op locaties waar men alle in omloop zijnde identiteitsdocumenten wenst te te verwerken.

Naast het lezen van de MRZ, VIS en RFID gegevens hebben deze ID-Readers ook specifieke belichtingen voor het controleren van echtheidskenmerken en worden deze in tal van branches als standaard voorgeschreven.

Voor organisaties welke ook de BSN (Burger Service Nummer) digitaal willen verwerken is de Full-Page ID-Reader een “must”, omdat deze ook barcodes kan uitlezen. Sinds augustus 2021 is het BSN uit de MRZ en RFID Chip van ID-Kaarten en paspoorten gehaald en staat deze nu in de QR-Code op de achterzijde.

Half-Page ID-Readers een kostenbesparende oplossing

De Half-Page ID-Readers zijn zeer geschikt voor organisaties welke de MZR en RFID gegevens van een identiteitsdocument willen overnemen en niet de geavanceerde echtheidscontrole van de aangebrachte echtheidskenmerken in Ultraviolet of Infrarood dienen te controleren.

Daarnaast zijn de Half-Page ID-Readers compact en zelfs mobiel mee te nemen. Niet voor niets zijn er alleen in Nederland zo’n 5000 actief voor leeftijdscontrole, registratie en toegang in tal van branches en sectoren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of advies over welke ID-Reader voor u geschikt is geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden