Moderne identiteitsdocumenten zijn voorzien van een RFID / NFC Chip, welke benaderd kan worden door eerst de MRZ (Machine Readable Zone) te lezen en hieruit de “sleutel” te berekenen om toegang tot de RFID / NFC chip te verkrijgen.

Betrouwbare gegevens bron

De gegevens in de Chip zijn betrouwbaar als het gaat om juistheid en zijn dan ook voor Docview Studio de eerste prioriteit als het komt tot gegevens verwerking. Immers kunnen bepaalde velden van de MRZ of VIS verkeerd gelezen worden.

Naast de juiste gegevens bevat de Chip ook een aantal controle gegevens welke bepalen of de Chip, en dus het identiteitsdocument authentiek is waaronder:

  • Actieve Authenticatie
  • Passieve Authenticatie
  • CSCA

Als een identiteitsdocument een RFID / NFC chip bevat is het dus van belang dat deze uitgelezen wordt.

Met deze internationale afbeelding welke op het identiteitsbewijs staat, wordt aangegeven of een RFID / NFC Chip aanwezig is.

De RFID Chip kan niet worden uitgelezen

Als Docview Studio de RFID / NFC niet kan lezen, terwijl deze wel in het identiteitsdocument is opgenomen, dan is dit in de meeste gevallen te wijten aan interferentie of beschadiging van de antenne in het document.

Controleer dan ook het identiteitsdocument (vooral ID Kaarten) op beschadigingen en volg hier de belangrijke fysieke installatie en plaatsing van de ID-Reader om omgevingsinvloeden en interferentie tegen te gaan.

Daarnaast komt het voor dat Docview Studio niet kan communiceren met het RFID gedeelte van de aangesloten ID-Reader.

Dit kan komen door een actieve virusscanner of een Windows Hello installatie. Is dit het geval dan dient Docview Studio in de White-List opgenomen te worden en dient Windows Hello niet de smartcard driver van de aangesloten ID-Reader te blokkeren.

Controleer de RFID instellingen in Docview Studio

Controleer ook of de RFID instellingen in Docview Studio goed staan, waaronder Data Groepen van de Chip. Dit geldt tevens voor het benaderen van de NFC Chip van de Europese rijbewijzen.

Daarnaast zorg dat u de laatste versie van Docview Studio gebruikt.

Uitzonderingen

Docview Studio leest de RFID Chip van de identiteitsdocumenten welke voldoen aan de internationale ICAO 9303 standaard en de NFC Chip van de Europese rijbewijzen conform ISO 18013 standaard.

Echter zijn er identiteitsdocumenten in omloop, welke aan de ICAO 9303 standaard voldoen, waarvan de RFID Chip niet uitgelezen kan worden, waaronder de nieuwe Duitse ID-Kaart ook wel Ausweis genoemd.

Voor het benaderen van de RFID Chip van dit identiteitsdocument zijn speciale certificaten benodigd, welke alleen maar beschikbaar zijn voor overheidsorganisaties waaronder de douane.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of problemen met het uitlezen van de RFID / NFC Chip contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden