Voor de werking van de Docview Studio software is een licentie key benodigd. Deze bepaald tevens welke functies, modules en add-ons er actief zijn en gebruikt kunnen worden.

Gebruiksrecht en licentie

Voor het gebruik van Docview Studio hanteren wij een éénmalig gebruiksrecht welke vaak in combinatie met de ID-Reader wordt geleverd en berekent.

Daarnaast dient u een licentie key aan te schaffen welke een standaard termijn heeft van 12 maanden en bepaald welke functies en mogelijkheden u kunt gebruiken in Docview Studio.

Uiteraard is het mogelijk om de licentie key tussentijds uit te breiden met meer functies, mocht dit gaande weg nodig zijn. Hiervoor worden wel kosten berekent echter zijn deze niet van invloed op het gebruiksrecht.

Een licentie key is geldig voor 1 gebruiker / scanner.

Standaard licenties

Uiteraard zijn maatwerk en combinaties van functies mogelijk

Age Only

Leeftijdscontrole
Geschikt voor ICAO, Near ICAO documenten en rijbewijzen voorzien van NFC chip
Slim Scannen functie mogelijk
Meerdere leeftijdsgrenzen instelbaar
Kruis controle MRZ en NFC gegevens
Optioneel Kassa koppeling mogelijk

Basic

Documentscontrole
Geschikt voor ICAO, Near ICAO documenten en rijbewijzen voorzien van NFC chip
Controle NFC Chip waaronder PA, AA en CSCA
Kruis controle MRZ en NFC gegevens
Leeftijdscontrole opties
Optioneel Belgische eID uitlezen

Premium

Registratie en Toegang
Geschikt voor ICAO, Near ICAO documenten, Belgische eID en rijbewijzen voorzien van NFC chip
Uitgebreide NFC Chip controles en kruis controle MRZ en NFC gegevens
Output gegevens via XML / JSON / CSV
Add-On voor Check4ID App
Optioneel lezen barcodes

Enterprise

Geavanceerde controle
Geschikt voor ICAO, Near ICAO documenten, Belgische eID en rijbewijzen voorzien van NFC chip
Uitgebreide NFC Chip controles en kruis controle MRZ en NFC gegevens
Output ID en Barcode gegevens via XML / JSON / CSV / PDF
Add-On voor Check4ID App
Vergelijk pasfoto optisch en RFID

Verlopen en updaten licentie

Een gebruikers licentie is normaal geldig voor 12 maanden. Na deze periode dient u een nieuwe licentie key aan te schaffen. Licentie keys met een looptijd van 24 of 36 maanden behoren op verzoek tot de mogelijkheden.

Alvorens de licentie verloopt zal Docview Studio vanaf 4 weken voorafgaand aan het verstrijken van de licentie termijn dit aangeven. U dient dan ook zelf aan te geven of u de licentie wenst te verlengen, dit gebeurt niet automatisch.

Aangezien betaalgegevens een onderdeel zijn van de licentie key dient u een verlenging op tijd aan te vragen.

U krijgt na aanvraag een nieuwe licentie key, de oudere licentie key is dan ook niet meer bruikbaar.

Bulk Licenties

Naast de standaard gebruikers licenties hebben wij voor onze solution providers, integrators en organisaties met meerdere locaties ook zogenaamde bulk licenties.

Dit zijn licenties met een gelijke licentie key gebaseerd op het aantal locaties / ID-Readers. Deze kunnen dan ook via een script geïnstalleerd worden, zonder dat men telkens de licentie key apart per computer dient te installeren.

meer informatie

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de licentie van Docview Studio software.

Dit zal sluiten in 20 seconden