Er staan nogal wat “wilde” verhalen op het internet omtrent het scannen van het rijbewijs bij het afhalen van een (post) pakket als men zich moet legitimeren en wat doen ze met de gegevens.

Deze vraag krijgen wij meerdere keren per dag en feitelijk dienen de postagentschappen veel beter te communiceren en duidelijker te maken wat zij doen met de gescande gegevens.

Scannen Van De QR Code Of Barcode Van Rijbewijs

Men scant de QR-Code om het rijbewijsnummer te registreren, zodat men bij eventuele problemen kan aantonen dat men het legitimatiebewijs heeft gecontroleerd.

Men zal ook de barcode op de oudere rijbewijzen, welke ook het rijbewijsnummer bevat, tevens scannen voor een snellere verwerking.

Begin vorig jaar hebben wij hier al een artikel aan gewijd.

“Het scannen van de QR-Code met een barcode scanner is op zich “veilig” te noemen omdat er geen persoonsgegevens gescand of verwerkt worden, deze staan dus ook niet in de QR-Code.”

-Team ScanID

Dit zal sluiten in 20 seconden