Sinds enige tijd is het mogelijk om een ID Bewijs te scannen met een App op de mobiele telefoon echter ondervindt men vooral bij het lezen van de NFC chip, benodigd voor de juiste gegevens, nogal wat problemen.

Wij worden dan ook dagelijks meerdere malen benaderd met vragen omtrent dit onderwerp.

Wij gaan in dit artikel uit van het gebruik van onze Check4ID App, andere Apps uit de App Store of Play Store kunnen totaal anders werken. Wij ondersteunen derhalve geen andere Apps die identiteitsdocumenten kunnen lezen en kunnen geen vragen over de werking ervan beantwoorden.

Dit artikel is samengesteld door ScanID en onderhevig aan copyright. Neem voor overname van teksten, afbeeldingen en video’s contact met ons op.

NFC Functionaliteit op Iphone of Android telefoon

Het klinkt wellicht gek maar een mobiele telefoon dient te beschikken over de NFC functionaliteit en niet ieder toestel heeft deze, of heeft deze standaard aanstaan.

Ook is er wel degelijk een verschil tussen een iPhone of een Android telefoon, hoe deze NFC functionaliteit werkt, waar deze geplaatst is en wat het bereik is.

Vooral bij de iPhone komen dan ook de meeste problemen voor, mede door de plaatsing en het geringere bereik ervan ten opzichte van een Android telefoon.

Als eerste dient men dan ook te controleren of de telefoon voorzien is van de NFC functionaliteit en dat deze daadwerkelijk actief is.

De moderne identiteitsbewijzen, zoals Paspoorten, ID-kaarten en Visa’s zijn uitgerust met een contactloze RFID / NFC Chip. En worden ook wel biometrische identiteitsbewijzen genoemd.

Wat niet iedereen weet of verteld wordt

De NFC Chip in een identiteitsdocument zoals paspoort, ID-Kaart, verblijfsvergunning of modern Nederlands rijbewijs is niet zomaar benaderbaar om uit te lezen.

Deze is namelijk beveiligd en om “toegang” te verkrijgen tot de NFC Chip dient men eerst de MRZ (Machine Readable Zone) van het document te lezen om de benodigde “sleutel” te berekenen om de NFC Chip te benaderen.

Het is dan ook van belang dat de MRZ juist kan worden uitgelezen, derhalve voorkom (licht) invloeden van buitenaf en zorg voor een schone camera lens en uiteraard een schone MRZ. Een fout gelezen MRZ zal geen toegang tot de NFC Chip tot gevolg hebben.

DigiD vormt hierop een uitzondering. Bij deze app behoeft de MRZ niet uitgelezen te worden, daar men aan de hand van de bekende gegevens van de gebruiker kan vaststellen welke sleutel er benodigd is.

Paspoorten en ID-Kaarten hebben een nieuwe NFC Chip

De nieuwste Nederlandse Paspoorten en ID-Kaarten zijn voorzien van een nieuwe NFC Chip welke een ander toegangsprotocol gebruikt om deze NFC Chip te benaderen en uit te lezen.

Niet alle Apps ondersteunen dit nieuwe protocol en wij adviseren dan ook contact op te nemen met de organisaties die de App maken of de organisatie waarvoor het benodigd is om een identiteitsdocument te lezen, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen.

Uiteraard alleen wanneer u een nieuw Nederlands paspoort of ID-Kaart heeft welke u snel kunt herkennen aan de QR code op de achterzijde van de houderpagina van het paspoort of op de achterzijde van de ID-Kaart.

NFC Chip en antenne in een paspoort

Scannen identiteitsdocument met een mobiele telefoon

Waar sommige organisaties het advies geven om het document te lezen door deze op een tafel te leggen en voor het uitlezen van de NFC Chip de mobiele telefoon op het document te leggen adviseren wij dat nou juist niet.

Waar deze methode met een ID-Kaart of Rijbewijs nog zou kunnen is het met een paspoort een hele opgave.

controle over telefoon en Identiteitsdocument

Houdt zowel het identiteitsdocument welke u wenst te scannen als de mobiele telefoon in uw handen. Hou hierbij de telefoon stil en breng het identiteitsdocument naar de telefoon toe.

Hiermee heeft u de volledige controle en kan de MRZ goed uitgelezen worden waarbij tevens eventuele reflecties in de MRZ door het document iets te kantelen kan worden voorkomen.

Praktijk wijst ook uit dat het document te bewegen, in plaats van de camera van de telefoon, een snellere en betere uitlezing geeft. Kortom beweeg niet de telefoon naar het document toe.

Reflectie in de MRZ dient voorkomen te worden, zet flitslicht van telefoon dan ook uit als er voldoende omgevingslicht is.

Voorbeeld: Lezen Nederlands rijbewijs, scan de QR code op de achterzijde i.p.v. MRZ op voorzijde. Niet iedere App, zoals Check4ID, ondersteund dit.

Uitlezen NFC Chip met een IPhone

Met de uitgave van iOS versie 13.1 kon men de NFC functionaliteit van de iPhone (vanaf iPhone 7) gebruiken, hiermee werd het uitlezen van de chip van een identiteitsdocument ook mogelijk.

Apple heeft de hardware van deze NFC functionaliteit aan de bovenzijde van de iPhone geïntegreerd. En deze is vooral bij rijbewijzen niet zo sterk als de NFC functionaliteit bij een Android telefoon, welke zich meestal in het midden aan de achterzijde bevindt.

Voor het uitlezen van een NFC chip van een Identiteitsdocument en dan vooral bij de Nederlandse rijbewijzen is een nauwkeurige plaatsing dan ook van belang.

Vanaf iPhone 12 dient men er tevens rekening mee te houden dat de “Magsafe” functie van invloed kan zijn op de positie (plaatsing) van het identiteitsdocument.

Daarnaast dient men het identiteitsdocument strak tegen de achter/bovenkant te houden totdat het gehele proces van NFC Chip lezen is afgerond. Dus totdat men daadwerkelijk resultaat ziet.

Uitlezen NFC met een Android telefoon

Het uitlezen van de NFC Chip met een Android telefoon is al langer mogelijk dan met een iPhone en is derhalve bij sommige merken dan ook veel verder geëvolueerd en vaak krachtiger.

Echter zijn er heel veel merken Android telefoons op de markt en is er niet zoals bij een iPhone een standaard waar bijvoorbeeld de NFC uitlees functionaliteit geplaatst is.

Wel kunnen we stellen dat bij de meeste Android toestellen deze NFC functionaliteit zich in het midden van de achterzijde van de telefoon is geplaatst.

Men dient dan ook na het lezen van de MRZ het identiteitsdocument strak tegen de achterkant van de telefoon te houden. En proefondervindelijk, door het document omhoog of omlaag te schuiven, vast te stellen waar deze NFC functionaliteit zich bevindt.

Als de App aangeeft dat er begonnen wordt met het uitlezen van de NFC Chip houdt dan ook het document strak en stil tegen de achterkant totdat het resultaat zichtbaar wordt.

“Mede door het vaststellen waar de NFC functionaliteit van een Android telefoon zich bevindt is het niet aan te bevelen om de telefoon op het identiteitsdocument te leggen. Maar beiden, zowel identiteitsdocument als telefoon, in de hand te houden”

– Team ScanID

“Er zijn vele Apps in omloop die pretenderen de identiteitsdocumenten te kunnen scannen en uitlezen. Echter niet iedere App kan de NFC Chip van een Nederlands rijbewijs of de allernieuwste Nederlandse paspoorten en ID-Kaarten lezen”

“Ook zijn er partijen, die Apps uitbrengen, die gebruik maken van zogenaamde SDK’s (Software Development Kits) van buitenlandse of derde partijen. Mocht u hiermee problemen ondervinden dan verzoeken wij u met deze partijen contact op te nemen”

– Team ScanID

Mijn Telefoon leest de NFC Chip niet

Als men ondanks het goed positioneren van het identiteitsdocument en het volgen van de instructies nog steeds geen connectie met de NFC chip heeft probeer dan het volgende:

  • Verwijder het telefoonhoesje van de telefoon en probeer het opnieuw.
  • Kijk na of het identiteitsdocument echt is zie kenmerken hier….
  • Verzeker u ervan dat uw telefoon NFC functionaliteit heeft en is geactiveerd
  • Kijk na of er geen “scheuren” in, of beschadigingen aan, het identiteitsdocument zijn waardoor de interne antenne onderbroken is en de NFC Chip niet kan worden benaderd.
  • Zorg ervoor dat de MRZ en de achtergrond daarvan zo schoon als mogelijk is. Zelfs een klein vlekje kan zorgen voor het verkeerd uitlezen van deze MRZ, waardoor de “sleutel” om de NFC Chip te benaderen niet goed berekent kan worden.

Second Opinion

Als ScanID ondersteunen wij alleen onze eigen Check4ID App en kunnen ook niet, gezien de hoeveelheid verschillende Apps die worden aangeboden, een ondersteuning bieden voor u als gebruiker van een andere App dan Check4ID.

Wel kunnen we behulpzaam zijn, als het ondanks opvolgen van alle instructies, adviezen en tips, en het nog niet werkt, met een soort van second opinion welke men kan uitvoeren met onze Check4ID App. Neemt u hiervoor contact met ons op wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Dit zal sluiten in 20 seconden