Als Pop-Up applicatie, welke op de achtergrond actief is, komt AgePop te voorschijn als er een ID Bewijs gescand wordt. Men ziet dan ook snel en duidelijk de resultaten van de leeftijdscontrole.

Uiteraard zijn wij als ScanID niet verantwoordelijk voor de interpretatie van de resultaten. AgePop is en blijft een hulpmiddel om u behulpzaam te zijn bij de leeftijdscontrole.

Snel en duidelijk een weergave resultaat

Bij de ontwikkeling van AgePop is vooral gekeken naar het gebruik van onze klanten en is getracht om de resultaten zo minimaal en snel als mogelijk te presenteren.

Naast eenvoudige instellingen waarmee men AgePop naar wens éénmalig inricht zijn er een zestal AgePop schermen mogelijk welke voor de gebruiker duidelijk het resultaat van de leeftijdscontrole en status weergeven tijdens het scan process.

Dit naast verschillende kleuren ondersteund door de “AgePop poppetje” welke aan de basis van de applicatie lag. Daarnaast kunt u de weergave van bijvoorbeeld de exacte leeftijd uitschakelen.

Hieronder leggen wij de betekenis van de gekleurde schermen en het “AgePop poppetje” tijdens het scannen en als een resultaat uit.

Wij gaan in deze uitleg vooralsnog er vanuit dat het scannen van een ID Bewijs de start van het process behelst, dus niet een “trigger” van bijvoorbeeld een kassa systeem.

Neem in dat geval contact op met uw kassa leverancier.

agepop overview
agepop start scan

Start scannen scherm

Zodra een ID Bewijs aan de aangesloten ID-Reader wordt aangeboden zal dit scherm te voorschijn komen. Dit houdt in dat het scan proces gestart wordt.

U kunt dit scherm ook ter controle oproepen door in de Windows tray op het AgePop icoon met de linkermuis knop te klikken. U ziet dan bijvoorbeeld als de aangesloten ID-Reader een juiste connectie met AgePop applicatie heeft.

Als na het aanbieden van een ID Bewijs dit scherm niet tevoorschijn komt kijk dan of de aangesloten ID-Reader verbonden is met de AgePop applicatie.

Voortgang Scan scherm

Tijdens het scan process zal dit scherm getoond worden. De tijdsduur en/of u dit scherm ziet is mede afhankelijk van de instellingen van AgePop, de gebruikte hardware en het type ID Bewijs welke wordt gescand.

Bijvoorbeeld bij het scannen van een rijbewijs model 2014 en niet zo’n snelle computer zult u dit scherm tijdelijk zien alvorens u één van de resultaat schermen ziet.

Inhoudend dat het scan process gaande is. Houdt het ID Bewijs op of in de scanner totdat u het resultaat scherm ziet.

agepop voortgang
agepop OK

OK resultaat scherm

Standaard staat AgePop ingesteld op een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder. Na een scan waarbij uw bezoeker 18 jaar of ouder is zal dit scherm getoond worden als resultaat.

Houd u er wel rekening mee dat de juiste leeftijdsgrenzen in AgePop bij instellingen zijn ingesteld. En zorg er voor dat uw computer ook de juiste datum en tijdsinstellingen heeft.

NIET OK resultaat scherm

Standaard staat AgePop ingesteld op een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder. Na een scan waarbij uw bezoeker jonger is dan 18 jaar zal dit scherm getoond worden als resultaat.

Houd u er wel rekening mee dat de juiste leeftijdsgrenzen in AgePop bij instellingen zijn ingesteld. En zorg er voor dat uw computer ook de juiste datum en tijdsinstellingen heeft.

agepop niet OK
agepop error

Niet gelezen of niet verwerkt scherm

Dit scherm wordt getoond als het ID Bewijs niet goed uitgelezen kon worden of als bijvoorbeeld de chip van het rijbewijs niet benaderd kon worden.

Meest voorkomend zijn:

  • ID Bewijs wordt verkeerd aan de ID-Reader aangeboden, bijvoorbeeld de kant waarop de MRZ niet staat afgebeeld.
  • De MRZ van het document is “vuil” inhoudend dat deze verkeerd of niet gelezen kon worden.
  • Als bij een rijbewijs welke goed wordt aangeboden tekens dit scherm als resultaat getoond wordt, kijk dan of de ID-Reader niet in de buurt staat van apparaten welke interfereren, bijvoorbeeld een pin apparaat.
  • Kijk ook of u met een echt rijbewijs van doen heeft en niet met de zogenaamde “Poolse vervalsing”.

“Warning” Resultaat scherm

AgePop heeft de mogelijkheid om naast het hanteren van één leeftijdgrens, standaard ingesteld op 18 jaar en ouder, ook twee leeftijdsgrenzen te hanteren, bijvoorbeeld jonger dan 16 jaar, 16 en 17 jaar en 18 jaar en ouder.

Als er twee leeftijdgrenzen zijn ingesteld zal dit “warning” scherm als resultaat getoond worden als de bezoeker 16 of 17 jaar is.

Voor Nederland zal dit scherm derhalve niet getoond worden omdat de leeftijdsgrens bij verkoop van leeftijdsgebonden waaronder alcohol en tabak 18 jaar is.

agepop warning

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de resultaat weergave van AgePop contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden