In 2010 begon ScanID op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) met de ontwikkeling van de eerste leeftijdscanners.

Aan de hand van ID-Bewijzen, zoals paspoorten, ID kaarten, verblijfsvergunningen en rijbewijzen diende men de leeftijd vast te stellen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten waaronder alcohol, tabak en loten.

2010

avs-2010 leeftijdscanner all-in-one
AVS-2010 All-In-One

In 2010 zag de eerste leeftijdscanner het licht en werd deze in combinatie met AgecheckID software ingezet.

2011

avs-2020 scanid
AVS-2020 Stand-Alone

In 2011 werd de eerste heuse stand-alone leeftijdscanner ontwikkeld welke autonoom de leeftijd kon vaststellen.

2012

avs-2040 Bluetooth
AVS-2040 Mobiele Oplossing

Op verzoek van de horeca werd de AVS-2040 leeftijdscanner ontwikkeld welke via bluetooth kon communiceren.

2013

leeftijdscanner
AVD-520 Leeftijdscanner

Verandering in de wetgeving

Met invoering van de Nieuwe Drank- en Horeca Wet (DHW) en verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar i.p.v. 16 jaar werd het rijbewijs ineens ook een belangrijk document om de leeftijd vast te stellen.

Daar de gebruikte Swipe Techniek niet echt geschikt is voor het lezen van andere lettertypes zoals OCR-B en de rijbewijzen behoorlijk afweken van de ID Kaarten en Paspoorten werd door ScanID en Elyctis begonnen aan een totaal nieuwe stand-alone leeftijdscanner.

Deze leeftijdscanner werd voor het eerst in mei 2013 onder de naam AVD-550 geïntroduceerd.

In 2014 volgde de doorbraak, mede door de nieuwe tabakswet, van dit type leeftijdscanner als AVD-520 waarvan er meer dan 5000 exemplaren, tussen 2014 en 2021, op de markt zijn gebracht.

De productie van dit type leeftijdscanner is eind 2021 gestopt vanwege de opkomst van nieuwe technieken en de toepassing van de Check4ID Age app.

Interesse in CheckID Age Leeftijdscontrole?

2022

Op verzoek van verschillende Europese partijen en toenemende vraag vanuit de markt heeft ScanID onlangs besloten om een totaal nieuw concept voor de leeftijdscanners te ontwikkelen.

Het concept grijpt terug naar de eerste historische ontwikkelingen gecombineerd met de stand van de techniek vandaag de dag. Daarnaast zal het een modulaire lijn van hard- en software combinaties worden afhankelijk van de identiteitsdocumenten die van toepassing zijn.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen en heeft u vragen neem dan ook gerust contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden