Wat is een WID-Scanner

Een WID Scanner is niets anders dan een normale ID-Scanner of ID-Reader.

Wat is een WID-Scanner

De naam WID-Scanner is in 2006 ontstaan na wijzigingen in de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en uitgifte van nieuwe biometrische identiteitsbewijzen.

De benaming suggereert dat een WID-Scanner voldoet aan de identificatieplicht zoals omschreven in de WID.

Vaststellen Identiteit

De Wet identificatie bij dienstverlening (WID) verplicht organisaties, waaronder banken en uitzendbureau’s, om de identiteit van hun cliënten vast te stellen.

Een aantal organisaties bewaarde papieren kopieën van de daarbij getoonde identiteitsbewijzen om aan te kunnen tonen dat zij aan deze verplichting hadden voldaan.

Introductie ID-Scanner

Met de verregaande automatisering en de mogelijkheid om van de nieuwste identiteitsbewijzen de gegevens foutloos te kunnen overnemen, werden bij steeds meer organisaties een ID-Scanner geïntroduceerd voor digitale verwerking.

Controle Van Het Identiteitsbewijs

Naast het vaststellen van de identiteit dienen de organisaties ook te verifiëren, dat men met een echt identiteitsdocument van doen heeft.

Deze verificatie wordt in sommige branches uitbesteed aan “gespecialiseerde” organisaties voor documentcontrole, of men gebruikt steeds meer een ID-Scanner met geavanceerde software.

WID Scan Met IPhone Of Android Smartphone

Met de huidige stand der techniek kan men tegenwoordig zelfs mobiel identiteitsbewijzen scannen en controleren.

Naast, de MRZ (Machine Readable Zone), kan men ook de NFC chip van de identiteitsbewijzen verifiëren en de gegevens foutloos verwerken.

Klik hier voor meer informatie.

Full-Page ID-Reader

Welk type ID-Scanner, waaronder Half-Page, Full-Page of mobiel gebruikt wordt is mede afhankelijk van de controle-eisen die vaak branche- of sector gericht zijn opgesteld.

Heden ten dage bedoeld men meestal met een WID-Scanner een Full-Page ID-Reader voorzien van NFC functionaliteit en specifieke belichtingen, waaronder Ultra-Violet, Near Infra Red en Witlicht.

Wel dient men zich af te vragen in hoeverre dit voor de branche en het doel noodzakelijk is.

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent WID-Scanners geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden