Vingerafdruk in RFID Chip van identiteitsbewijs

Een vraag die wij verschillende malen per week krijgen: "Kunnen jullie mij helpen met het digitaal uitlezen van de vingerafdruk uit de chip van een identiteitsbewijs?"

Een vingerafdruk staat niet in alle identiteitsdocumenten welke momenteel in omloop en geldig zijn.

Dit artikel is mede tot stand gekomen met informatie van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Beschermd voor Uitlezen

De vingerafdruk wanneer aanwezig in de RFID Chip van een identiteitsbewijs staat in Data Groep (DG3), welke extra beschermd is en deze kan niet zomaar benaderd worden.

Om DG3 te benaderen en uit te lezen is een apart certificaat benodigd, welke is voorbehouden aan overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de Douane.

Als commerciële organisatie hebben wij dat benodigde certificaat niet en kunnen derhalve dan ook niet behulpzaam zijn voor het digitaal uitlezen van de vingerafdruk.

Het is echter wel mogelijk om een print van de vingerafdruk te verkrijgen, zie hieronder.

Wetgeving omtrent gegevens

Een ieder heeft – bij leven – het recht om de gegevens die van hem in de chip zijn opgenomen (waaronder de vingerafdrukken) te raadplegen en eventueel verstrekt te krijgen.

Dit recht volgt niet uit de Paspoortwet, maar uit de Wet bescherming persoonsgegevens (tegenwoordig de Algemene Verordening gegevensbescherming).

Persoonsgegevens van overledenen vallen niet onder de definitie van persoonsgegevens die de wet hanteert, tenzij de persoonsgegevens van de overledene ook betrekking hebben op levende personen (bijvoorbeeld als het gaat om genetisch materiaal).

Indien onzorgvuldig met persoonsgegevens van overledenen wordt omgegaan, dan kunnen
nabestaanden schadevergoeding proberen te verkrijgen op grond van het plegen van een onrechtmatige daad als bedoeld in het Burgerlijk wetboek.

Vingerafdruk uit Paspoort overleden persoon

Nu de bescherming van persoonsgegevens zich primair richt op bescherming van de gegevens van nog levende personen, kunnen zonder wettelijke basis de vingerafdrukken van de overledene worden verstrekt.

Er wordt daarom geen juridisch bezwaar gezien indien een paspoort uitgevende instantie de chip uitleest en aan directe nabestaanden verstrekt.

Voor het uitlezen van de chip om een print van de vingerafdrukken te kunnen maken verwijzen wij u naar de gemeente.

Iedere locatie waar Nederlandse reisdocumenten kunnen worden aangevraagd en uitgegeven heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zogenaamde aanvraagstations gekregen waarmee (ook) de chip in de reisdocumenten kan
worden uitgelezen.

Mocht de gemeente niet weten hoe ze een uitdraai kunnen maken, dan kunnen ze contact opnemen met de RViG.

Een paspoort of identiteitskaart van een overledene is van rechtswege vervallen. De gemeente is verplicht en bevoegd het in te houden (art. 54 en 55 Paspoortwet).Ook is de
gemeente bevoegd het document aan het verkeer te onttrekken (art. 57 Paspoortwet).

– RViG

Uitsluitend op papier verstrekt

Het is technisch ongetwijfeld mogelijk – zeker indien de afbeelding in digitale vorm wordt verstrekt – om via kunstgrepen de afbeelding te gebruiken om vingerafdrukken van de overledene op voorwerpen of documenten achter te laten, op een wijze dat de indruk wordt gewekt dat de overledene die daar zelf op heeft achtergelaten.

Dat nabestaanden met het oog op het plegen van fraude om een afdruk van de vingerafdrukken van een overledene zullen vragen, wordt als theoretische mogelijkheid gezien.

Om risico’s echter zoveel mogelijk te beperken, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het standpunt ingenomen dat de afbeeldingen van de vingerafdrukken uitsluitend op papier mogen worden verstrekt.

Identiteitsdocument inleveren?

Vanzelfsprekend dient de gemeente in het geval van een document van een overleden persoon, deze pas aan het verkeer te onttrekken (door het te vernietigen of het ongeldig aan de nabestaande retour te geven), nadat een print van vingerafdrukken is gegeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of de RViG.

Dit zal sluiten in 20 seconden