Van 4 naar 3, Rijbewijs Model 2006 niet meer geldig

Vanaf 19 Januari 2023 is het Rijbewijs Model 2006 niet meer geldig en kan deze ook niet meer gebruikt worden als legitimatie.

Als opvolger van het papieren rijbewijs zag het nieuwe Model 2006 in creditcard formaat in 2006 het licht. Vooruitstrevend was de barcode op de achterzijde welke het rijbewijs nummer bevatte voor snel opvragen of het rijbewijs geldig uitgegeven was en niet was ingetrokken of geschorst.

Kenmerken

Naast de Barcode op de achterzijde bevatte Model 2006 de persoonsgegevens , maar ook de pasfoto van de houder van het document en verschillende echtheidskenmerken.

De keuze van het lettertype, alsmede de print kwaliteit en deze echtheidskenmerken, maakten van Rijbewijs Model 2006 een document, welke moeilijk was uit te lezen voor digitale gegevens verwerking.

Dit werd al snel onderkent en men besloot om de geboortedatum en de vervaldatum te voorzien van een “gele” achtergrond om het contrast te verhogen.

Hiermee konden instanties, waaronder de politie, alsnog “snel” controleren in combinatie met de barcode op de achterzijde of het rijbewijs nummer in OCR-B font op de voorzijde.

Tevens werd Rijbewijs Model 2006 een wettelijk legitimatie middel waarbij de basisgegevens zijnde geboortedatum, vervaldatum en rijbewijsnummer digitaal gelezen konden worden.

Echter voor digitale overname van de andere gegevens zijn Full-Page ID-Readers met geavanceerde software benodigt.

Na 19 Januari nog drie Rijbewijzen in omloop welke geldig zijn

Met het vervallen van de geldigheid van Model 2006 zijn er na 19 januari 2023 drie Nederlandse rijbewijzen in omloop welke geldig zijn:

Model 2013, het zogenaamde tussen rijbewijs welke werd uitgegeven van 20 Januari 2013 t/m 14 November 2014

Model 2014 en Model 2018, de zogenaamde moderne Nederlandse rijbewijzen voorzien van NFC Chip.

Meer informatie

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden