Ook BSN verwijderd uit MRZ en Chip van nieuwste paspoort

Vanaf 30 augustus 2021 wordt het nieuwste Nederlandse paspoort uitgegeven, waarbij het BSN is verwijderd uit de MRZ en Chip. Deze is, naast leesbaar, toegevoegd als QR-Code op de achterzijde van de houderspagina.

In navolging van de nieuwe Nederlandse Identiteitskaart (NIK) is nu ook het BSN verwijderd uit de MRZ en Chip van het nieuwste paspoort model 2021

Voor organisaties welke de BSN digitaal verwerken heeft dit nogal wat “voeten in de aarde”, omdat er dubbel gescand dient te worden en niet iedere documentscanner de QR-Code kan verwerken.

Wijzigingen Ten Opzichte Van Model 2014

Naast het verwijderen van het Burger Service Nummer (BSN) uit de MRZ en Chip en de nieuwe toevoeging van het BSN als QR-Code op de achterzijde van de houderspagina, zijn er enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.

Zo is er net als op de nieuwste ID-Kaart, een nieuw Kinegram (echtheidskenmerk) toegevoegd en is het voelbaar reliëf van het geboortejaar verbeterd.

Reden Voor De Invoering Van Model 2021

De Verordening (EU) 2019/1157 stelt diverse eisen aan het paspoort, die leiden tot een nieuw document.

Een nieuw kinegram is de belangrijkste wijziging. Ook wordt de Kamertoezegging uitgevoerd dat het BSN uit de chip en de machine leesbare strook (MRZ) wordt verplaatst naar een QR-code op de achterkant.

Daarnaast voert de RViG een aantal duurzaamheidsaanpassingen door in dit nieuwe model paspoort.

Meer informatie

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de RViG

Dit zal sluiten in 20 seconden