ID Bewijzen lezen met een Half-Page ID-Reader

Half-Page ID-Readers worden steeds meer gebruikt, als een kosten besparend alternatief voor een snelle document- of leeftijdscontrole. Met onze specifieke algoritmes zijn ook de Nederlandse rijbewijzen uit te lezen.

Afhankelijk van het type Half-Page ID-Reader leest deze ofwel de MRZ (MRZ only modellen), als de MRZ en RFID Chip van paspoorten, ID Kaarten, verblijfsvergunningen en Nederlandse rijbewijzen voorzien van een NFC Chip.

Hieronder leggen we uit hoe u ID Bewijzen leest met de meest gebruikte Half-Page ID-Reader, de IDB-121, voor het vast stellen van de leeftijd of de controle van het ID Bewijs en de gegevens.

Om de gegevens van een ID Bewijs met een Half-Page ID-Reader uit te lezen dient men eerst de MRZ te scannen.

Deze MRZ (Machine Readable Zone) staat afhankelijk van het type ID Bewijs en land van uitgifte op de voor- of achterkant.

Nederlandse rijbewijzen voorzien van een NFC Chip

U herkent de rijbewijzen welke gelezen kunnen worden met een Half-Page ID-Reader aan de QR Code op de achterzijde. Is er geen QR Code aanwezig dan heeft het rijbewijs ook geen chip en kan derhalve niet door een Half-Page ID-Reader voor leeftijdscontrole gelezen worden.

Om het rijbewijs te lezen dient u deze met de QR code naar u toe in de gleuf van de Half-Page ID-Reader te plaatsen. Op de voorzijde van het rijbewijs staat de MRZ onderaan het rijbewijs wat door de ID-Reader zal worden gelezen.

Wacht met het verwijderen van het rijbewijs totdat u het resultaat van de uitlezing ziet in uw bijgeleverde software. Om de leeftijd te kunnen bepalen dient namelijk de NFC Chip benaderd te worden.

Houd u er rekening mee dat rijbewijs model 2014 langer duurt om gelezen te worden dan model 2018. Dit heeft te maken met het type NFC chip welke in het rijbewijs is opgenomen.

ID Kaarten en verblijfsvergunningen

Een Half-Page ID-Reader kan de meeste nationale en internationale ID-Kaarten lezen, welke voorzien zijn van een MRZ conform de ICAO-9303 standaard. Daarnaast tal van ID-Kaarten welke voldoen aan de zogenaamde “Near ICAO”, zoals de Belgische e-ID of Franse NIC.

Deze MRZ staat bij de meeste ID-Kaarten op de achterzijde. U dient dan ook de ID-Kaart met de voorkant naar u toe in de Half-Page ID-Reader te plaatsen.

Er zijn ook ID-Kaarten met de MRZ op de voorzijde, bijvoorbeeld Roemeense ID-Kaarten, dan dient u de ID-Kaart met de achterzijde naar u toe in de Half-Page ID-Reader te plaatsen.

Voor leeftijdscontrole met een Half-Page ID-Reader is het lezen van de MRZ voldoende, mits u geen extra controle instellingen heeft ingesteld in de bijgeleverde software.

U dient te wachten tot dat het resultaat van de leeftijdscheck in de software wordt getoond alvorens de ID-Kaart te verwijderen.

Paspoorten

Een Half-Page ID-Reader leest alle nationale en internationale paspoorten welke voldoen aan de internationale ICAO 9303 standaard voor reisdocumenten.

Om een paspoort te lezen klapt u deze open en plaatst de houder pagina in de gleuf van de Half-Page ID-Reader.

De MRZ welke gelezen dient te worden staat op de voorkant van deze houder pagina aan de onderzijde.

Voor leeftijdscontrole is het lezen van deze MRZ voldoende mits u geen extra controle instellingen heeft ingesteld in de bijgeleverde software.

U dient te wachten tot dat het resultaat van de leeftijdscheck in de software wordt getoond alvorens het paspoort te verwijderen.

Om de gegevens van de RFID / NFC Chip te lezen en te controleren dient men eerst de MRZ te scannen.

De MRZ bevat de gegevens waaruit de “sleutel” berekent kan worden om de RFID / NFC Chip te benaderen

RFID Chip Logo

Niet ieder ID Bewijs heeft een RFID Chip. U herkent de aanwezigheid van de RFID Chip aan het RFID Logo op het paspoort of ID Kaart.

Let op een rijbewijs heeft ondanks de aanwezigheid van een Chip geen logo.

Interferentie

De RFID communicatie tussen een ID-Reader en een ID Bewijs geschiedt via radio signalen welke gevoelig zijn voor interferentie.

Zorg dan ook dat en ID-Reader niet in de buurt staat van interfererende objecten.

Rijbewijzen

Er zijn in Nederland twee modellen met chip in omloop. Model 2014 met QR Code en Model 2018 met QR Code en DigID Logo.

Model 2014 heeft een tragere chip om uit te lezen dan model 2018.

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent het uitlezen van ID Bewijzen met Half-Page ID-Readers contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden