Gebruik van echtheidskenmerken database

Alleen al binnen Europa zijn ruim 250 identiteitsdocumenten geldig om de identiteit van een persoon vast te stellen. Daarnaast geldt voor veel organisaties een identificatieplicht.

Het kan dan ook lastig zijn om zelf te beoordelen of een identiteitsdocument, zoals een ID Kaart, paspoort of rijbewijs, echt of vals is.

Is het gebruik van een echtheidskenmerken database aan te raden, daar in 95% van de controles kan worden volstaan met controle van de MRZ, NFC chip en vergelijk van de pasfoto.

Vergelijking

Zelfs specialisten op het gebied van identiteitsdocumenten zijn niet (altijd) in staat om de echtheid te verifiëren zonder het gebruik van referentie en vergelijkingsmateriaal.

In het verleden werden de publieke echtheidskenmerken en de omschrijvingen hoe men deze dient te controleren in boekvorm uitgebracht.

Waaronder bijvoorbeeld het WID Boek, welke heden ten dage nog steeds in de praktijk wordt gebruikt.

Met de opkomst van het internet zijn er ook speciale websites ontstaan waar men kenmerken kan raadplegen, waaronder: Prado, Fado en Edison. Echter zijn deze ofwel niet vrij toegankelijk of zijn de omschrijvingen summier en vaak niet toereikend.

The software is merely a tool – you must always decide whether the document is authentic.

– Andreas

Template Database

Met de verregaande automatisering en de ontwikkeling van hoogwaardige ID-Scanners werd het mogelijk om ook digitaal bepaalde echtheidskenmerken van de identiteitsdocumenten te vergelijken

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde template database welke de coordinaten van de echtheidskenmerken bevat en afbeeldingen van deze kenmerken welke worden vergeleken met het gescande identiteitsdocument.

Commerciële Database

Het bouwen van een echtheidskenmerken database is duur en vergt veel tijd, kennis en onderhoud. Er zijn dan ook maar enkele complete databases op de wereld beschikbaar, welke door overheidsinstanties, beheert en gebruikt worden.

En deze zijn dan ook meestal niet publiekelijk toegankelijk, omdat naast de publieke echtheidskenmerken ook de zogenaamde “verborgen” forensische echtheidskenmerken in deze databases zijn opgenomen.

Wel hebben een aantal bedrijven zich gespecialiseerd in het bouwen van een echtheidskenmerken database voor commerciële toepassingen en deze zijn gebaseerd op afbeeldingen van specimens en publiekelijk toegankelijke omschrijvingen.

Sommige geven aan dat er ook bepaalde “verborgen” forensische echtheidskenmerken vergeleken kunnen worden echter zijn deze gegevens vaak “illegaal” verkregen van echte identiteitsdocumenten of van overheidsinstanties.

Echtheidskenmerken Digitaal Controleren

Kenmerken die met een ID-Scanner gecontroleerd kunnen worden zijn:

Op structuur niveau

  • OVD (optisch variabel kenmerk)
  • Retro reflecterend laminaat
  • Transparant venster

Op inhoudelijk niveau

  • Veiligheids inkten
  • Fluorescerende vezels
  • Planchetten

Digitaal lezen van machine controleerbare kenmerken waarmee men de document beveiliging kan toetsen.

Dit zijn beveiligingskenmerken die met behulp van een Full-Page ID-Scanner, naast controle van MRZ en NFC chip, kunnen worden gelezen en geverifieerd.

Handmatig Proces

Ondanks de voortschrijdende techniek en het steeds beter worden van de resolutie van de Full-Page ID-Scanners blijft het controleren van de echtheidskenmerken een handmatig proces waarbij men verschillende hulpmiddelen benodigd is, waaronder bijvoorbeeld een loep, microscoop en speciale belichtingen. En uiteraard kennis van het identiteitsdocument.

Een echtheidskenmerken database welke samen met een normale Full-Page ID-Scanner werkt, dient men dan ook als een hulpmiddel te beschouwen en zal nooit een 100% echtheidscontrole resultaat kunnen geven.

Men dient zich dan ook af te vragen of de moderne controle van MRZ en NFC chip in combinatie met bekende publieke echtheidskenmerken afdoende is voor het doel.

Feitelijk volstaat in 95% van de gevallen, waar commerciële organisaties dienen te controleren, de controle van de MRZ en NFC chip in combinatie met de optische pasfoto en pasfoto uit de NFC chip.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over echtheidskenmerken database en andere controle mogelijkheden gerust contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden