Gebruik Digitale Identiteit / DBI, WDO en WID

Kun je met een "wallet" op je smartphone jezelf digitaal legitimeren en identificeren? En is dit een geaccepteerde en rechtsgeldige methode conform de wet- en regelgeving?

Na de inzet en introductie van de Corona QR code en bijbehorende Apps werkt de overheid nu aan een “wallet” voor de digitale identiteit, maar wij zien ook vele commerciële initiatieven op dit gebied.

Zonder uitwerking en aanname van de WDO (Wet Digitale Overheid) en het opnemen van de DBI in de WID, is het gebruik van de “wallet” als wettelijk identificatie middel (nog) niet toegestaan.

Een korte uitleg

Zodra men het heeft over de digitale identiteit vliegen de afkortingen en termen je om de oren, waaronder de digitale bronidentiteit (DBI) wat een digitale identiteit is voor gebruik in de publieke en private sector. 

In het kort de afkortingen:

  • WDO = Wet Digitale Overheid, deze wet is in beginsel aangenomen door de Tweede Kamer, echter niet door de Eerste Kamer, heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen en is tevens terug verwezen voor nieuwe behandeling in de Tweede Kamer begin April 2023.
  • WID = Wet op de Identificatie Plicht, deze wet omschrijft de wijze waarop de identificatie en legitimatie dient te gebeuren en welke wettelijke identificatie documenten van toepassing zijn, waaronder paspoort, ID Kaart, verblijfsvergunning en rijbewijs.
  • DBI = Digitale Bron Identiteit, een door de overheid in het leven geroepen afkorting welke omschrijft aan welke gegevens de digitale identiteit dient te voldoen, alsmede beveiligingsvoorwaarden om als basis te dienen voor een “wallet”. (momenteel in onderzoeksfase)

Afbeelding RViG

Wallet of veel beter persoonlijke kluis met gegevens

Men spreekt bij de digitale identiteit over een “wallet” waarin de gegevens staan welke benodigd zijn voor legitimatie en identificatie. Deze “wallet” is een App welke op de mobiele telefoon wordt gezet.

De gegevens in deze “wallet” worden gevoed door de DBI, waarbij men kan denken aan persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum, BSN etc. feitelijk dezelfde gegevens als men vind op de fysieke WID documenten.

Ook kan men deze “wallet” uitbreiden met gegevens welke niet op een WID document staan, waaronder adres, telefoon, e-mail etc.

Omdat de DBI nog in de onderzoeksfase is en er ook nog geen onderliggende wetgeving (WDO) van kracht is, is de beoogde “wallet” dan ook nog niet beschikbaar.

Wel zijn er al jaren gelijkwaardige commerciële oplossingen op de markt welke in principe hetzelfde doen. Deze worden in basis gevoed met de gegevens van een WID document en eventueel aangevuld met extra gegevens door de gebruiker.

Anoniem en privacy

Onder het motto, dat de gebruiker met een “wallet” op zijn mobiele telefoon alleen die gegevens vrijgeeft die “noodzakelijk” zijn voor de betreffende identificatie bij een organisatie, is de privacy gewaarborgd.

Een veel gebruikt voorbeeld is dan ook de anonieme leeftijdscontrole bij verkoop en levering van leeftijdsgebonden producten, waaronder alcohol of tabak.

Alleen de geboortedatum en eventueel de pasfoto ter controle, zou voldoende zijn en andere gegevens zijn niet van belang voor het vast stellen van de leeftijd.

Hiervoor genereerd de gebruiker in zijn “wallet” een QR code en eventueel de pasfoto waarbij de verkoper deze met zijn eigen controle App kan scannen bij verkoop of toegang.

Men vergeet in deze echter dat het scannen van een QR-code, wat dan feitelijk een kopie is, niet conform de WID is, zolang dit niet wettelijk geregeld is.

Afbeelding RViG

Conclusie: Fysieke WID Documenten nog steeds leidend

Zolang de WDO niet van kracht is en de WID niet dusdanig is aangepast dat een “wallet” gebaseerd op een DBI gelijk wordt gesteld aan de WID documenten is een digitale identiteit nog geen wettelijk identificatie middel.

Daarnaast zijn andere wetgevingen, waaronder Alcoholwet, Tabakswet en Opiumwet, onderliggend aan de WID en verwijzen dan ook naar legitimatie en identificatie met fysieke WID Documenten.

Kort gezegd: Alleen fysieke originele ID Kaarten, paspoorten, verblijfsvergunningen en rijbewijzen zijn rechtsgeldige documenten waarmee men zich kan legitimeren en identificeren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden