De QR Code

Een QR (Quick Response) Code is een tweedimensionale code. Ook wel weergegeven als 2D Code of Matrix Code .

Dit betekent dat een QR Code zowel horizontaal als verticaal data bevat.

Standaard lineaire barcodes bevatten slechts horizontale data.

Steeds bekender

QR Codes zijn bij het publiek de meest bekende 2D Code, maar zeker niet de enige. Andere bekende codes zijn de Data Matrix en de Vericode.

Maar dan hebben we het nog maar over het topje van de ijsberg. De QR Code is uitgevonden door Denso Wave,onderdeel van Toyota.

Denso Wave ontwikkelde in opdracht van Toyota Motor de QR Code in het begin van de jaren 90. QR Code generators werden in het begin alleen maar gebruikt in industriële applicaties.

Reclame en marketing

Echter, met de opkomst van de smartphone, die met name in Japan vroeg op gang kwam, werd de QR Code steeds meer ingezet voor reclame en marketing doeleinden.

De QR Code wordt de laatste jaren steeds minder toegepast in de industrie door de internationale adoptie van de Data Matrix code.

Uitlezen met een camera

Net als andere 2D Codes wordt de QRCode gelezen met een camera, ook wel imager genoemd .

Met behulp van decoderingsoftware kan de gebruiker het opgenomen plaatje bewerken en via algoritmes de QR Code uitlezen.

Door de Reed –Solomon error-correctie kan een QR Code ondanks eventuele beschadigen uitgelezen worden. Deze beschadigingen mogen tot 25% van de totale QR-Code bedragen.

Codes met Logo

Vanwege deze errorcorrectie zijn er in de laatste jaren zogenaamde QR Codes met Logo’s ontstaan, ook wel “Design QR Code” genoemd.

In het midden van de QR Code wordt dan een klein logo geplaatst welke feitelijk de pixels –ook wel modules genoemd- verbergt.

De grootte van dit logo is afhankelijk van de resolutie (aantal rijen en kolommen) en gebruikte errorcorrectie van de QR Code.

Een blijver?

Heden ten dage is de QR Code niet meer weg te denken in onze samenleving en wordt deze voornamelijk ingezet voor het snel verkrijgen van informatie via mobiel internet zonder de webadressen te hoeven in te voeren.

Dit zal sluiten in 20 seconden