Authenticatie van ID Bewijzen voorkomt risico’s

Met de authenticatie van een identiteitsbewijs wordt vastgesteld of een document authentiek is en of deze behoort bij de persoon die beweert dat hij of zij de documenthouder is.

Steeds meer organisaties controleren de ID Bewijzen van hun klanten en bezoekers

Naast organisaties en branches welke conform de wetgeving de identiteitsbewijzen dienen te controleren, waaronder de WID, WtFT, KOA wetgevingen, gebruiken steeds meer private organisaties het ID Bewijs voor inschrijvingen, registratie en abonnementen.

Kennis van de echtheidskenmerken is van belang

Hierbij is de expertise van de medewerker van belang. Een documentdeskundige welke dagelijks vele documenten verifieert zal de kenmerken beter kennen dan een medewerker welke af en toe een document dient te inspecteren.

Met het digitaal controleren van identiteitsbewijzen door Docuspect wordt het risico, van foute gegevens en interpretaties of het document authentiek is, zoveel als mogelijk voorkomen.

Klik hier.. voor meer informatie over authenticatie & risico analyse met Docuspect

Dit zal sluiten in 20 seconden