Verwerken BSN in de gezondheidszorg

Met de toenemende digitalisering in de gezondheidszorg is het Burger Service Nummer (BSN) en de geboorte datum leidend voor de juiste gegevens van de patiënt.

Op de meeste Nederlandse identiteitsdocumenten, waaronder paspoorten, ID Kaarten en rijbewijzen, staat het Burger Service Nummer (BSN) zowel leesbaar als in de MRZ, RFID Chip of QR Code vermeld voor manuele of digitale verwerking.

Uniek Persoonsnummer

Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald.

Die wettelijke uitzondering geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, laboratoria, GGD en zorgverzekeraars.

Digitale verwerking Burgerservicenummer

Steeds meer organisaties in de gezondheidszorg gaan over tot het digitaal verwerken van gegevens van de identiteitsbewijzen, waaronder het BSN en de geboortedatum.

De meeste Nederlandse Identiteitsbewijzen zijn voorzien om dit digitaal te verwerken, echter is met de komst van de nieuwe ID Kaart en Paspoort, in 2021, het BSN verwijderd uit de MRZ en RFID Chip.

Vooral wanneer het benodigd is om meerdere gegevens, waaronder het BSN, te lezen dan vallen daardoor uitleestechnieken, waaronder Swipe en Half-Page af, omdat het BSN voor digitale uitlezing in de QR code is opgenomen.

Meer informatie

Wij hebben tal van mogelijkheden om de BSN van de identiteitsbewijzen foutloos te lezen en te verwerken.

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden en koppelingen met bijvoorbeeld Zorgdomein.

Dit zal sluiten in 20 seconden