Verhoog de vergewisplicht bij verkoop van alcohol en tabak

Door de unieke combinatie van anonieme leeftijdsschattings oplossingen met leeftijdscontrole systemen wordt de vergewisplicht bij verkoop van alcohol en tabak aanmerkelijk verhoogd.

Conform de alcohol- en tabakswet zijn ondernemers en hun medewerkers verplicht om vast te stellen of de koper onmiskenbaar 18 jaar of ouder is.

Sinds 2013 hebben vele branche organisaties, waaronder CBL, NSO, Vakcentrum, KHN en de overheid (NIX18) afgesproken dat bij verkoop van alcohol en tabak, iedereen jonger dan 25 jaar, zijn of haar legitimatie bewijs dient te tonen om zodoende de leeftijd van de koper vast te kunnen stellen.

Al tien jaar discussies bij de kassa en toegang

Vele onderzoeken op het gebied van deze “vergewisplicht” hebben al aangetoond dat het met de naleving van deze onderdelen uit de Alcohol Wet (voorheen drank- en horecawet) en Tabak Wet slecht gesteld is in tal van sectoren.

Belangrijke oorzaak hiervan is dat het schatten van de leeftijd, zijnde 25 jaar of ouder, door de vaak jongere medewerkers moeilijk is en nogal eens discussies en agressie in de hand werkt.

Ook de opkomst van de self-scan kassa’s en kiosken op tal van locaties wekt bij tal van mensen irritatie op over de werkwijze, welke men volgt om de leeftijd vast te stellen, bij het scannen van bijvoorbeeld alcohol.

Daarnaast worden de ID-bewijzen, als deze al gevraagd en getoond worden, niet altijd correct geïnterpreteerd laat staan de vele soorten ID-bewijzen welke in Nederland in omloop zijn.

“Ongelofelijk…. nu wij een digitaal leeftijdscontrole systeem hebben ingevoerd, komen wij er achter hoeveel verschillende ID-Bewijzen er in Nederland zijn en hoeveel minderjarigen wij er nu uitpikken.”

– Mike

De jeugd is zeer creatief

Onder het motto, “iedereen is jong geweest“, wordt er nog wel eens lachwekkend gereageerd door ondernemers en medewerkers. Het is dan ook vaak een kat en muis spel tussen verkoper en de minderjarige koper.

Naast het tonen van exotische ID-Bewijzen, vervalste rijbewijzen welke simpel op het internet te verkrijgen zijn, of het ID bewijs van een ander, staat de jeugd niet stil bij de mogelijke gevolgen voor de ondernemer wanneer deze een boete of sanctie krijgt vanwege de verkoop aan minderjarigen.

Ook het continue uitvoeren van de vergewisplicht en leeftijdscontroles, ondanks dat deze een onderdeel zijn geworden van bedrijfsvoering en werkzaamheden, heeft nogal wat impact op de onderneming en de vaak jonge medewerkers.

Adequate hulpmiddelen

Als ScanID leveren wij nationaal en internationaal al meer dan tien jaar leeftijdscontrole systemen, aan tal van branches, waar leeftijdsgebonden producten verkocht worden.

Wij weten dan ook als geen ander wat er benodigd is voor een effectieve leeftijdscontrole.

Met het toevoegen van intelligente leeftijdsschatting oplossingen geven wij, een extra zekerheid voor medewerkers, welke behulpzaam is bij de vergewisplicht, het aantal discussies verlaagd, en klantvriendelijker is.

Tevens zijn er combinaties opgenomen in onze ScanCheck productlijn, welke modulair kunnen worden opgesteld of ingebouwd in tal van situaties.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en de vele mogelijkheden geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden