Sluitende leeftijdsverificatie bij online verkoop alcohol

"Bij de verkoop van alcohol via internet gaat het uiteindelijk om het bezorgen van alcoholhoudende drank aan huis. Daarin zit een wezenlijk verschil met de verkoop van alcoholhoudende drank in de detailhandel of in de horeca".

Al meer dan tien jaar wordt er gediscussieerd over een leeftijdsverificatie systeem voor online verkoop van leeftijdsgebonden producten.

Maar een sluitende leeftijdscontrole oplossing is nog steeds niet ingevoerd of voorgeschreven, terwijl deze wel bestaat.

Nieuwe alcoholwet

Met de aanname van de nieuwe Alcoholwet door de Tweede Kamer, welke na goedkeuring van de Eerste Kamer op 1 Juli 2021 in werking zal treden, wordt de controle op leeftijd bij online verkoop wederom aangescherpt en is de verkoper, net als in vorige wetgeving, volledig verantwoordelijk voor de leeftijdscontrole.

Tevens wordt de handhaving, welke sinds de Drank- en Horecawet van 2013 bij de Gemeenten ligt, overgenomen door de NVWA welke landelijk opereert.

Op zich goede initiatieven en wederom wordt een geborgd leeftijdsverificatie systeem genoemd maar verder, dan via ingediende moties en amendementen omtrent een onderzoek naar een dergelijk systeem, is men nog niet gekomen om de keten van online verkoop een handvat of regel te geven.

“Net als bij fysieke verkooppunten zal het Wettelijk Identificatie Document (WID) leidend zijn bij het vaststellen van de leeftijd”

“Een waterdicht leeftijdsverificatie systeem en de handhaving daarvan is alleen mogelijk als het gehele traject van aankoop tot en met aflevering gecontroleerd kan worden door de online verkoper”

Bestaat Er Uberhaupt Een Sluitend Online Leeftijdsverificatie Systeem

Met de voorbereiding van de toenmalige nieuwe Drank- en Horecawet hebben diverse instanties, waaronder Trimbos, Beerenschot en ECP, onderzoek gedaan naar leeftijdscontrole systemen voor de fysieke locaties en tevens in kaart gebracht welke online verificatie mogelijkheden er toen waren.

Nu jaren later kijkt men gezien de ingediende moties wederom naar deze mogelijkheden, echter zijn deze op dit moment niet sluitend te noemen.

Men gaat daarbij nog steeds uit van de leeftijdscontrole bij online aankoop van een leeftijdsgebonden product wat nog maar een eerste stap is.

Terwijl voor een sluitende leeftijdscontrole het gehele traject van online aankoop tot en met aflevering aan een meerderjarig persoon geborgd moet zijn.

Huidige En Falende Leeftijdscontrole Wordt Gedoogd

Door het ontbreken van een adequate leeftijdscontrole wordt gedoogd dat online verkopers het zogenaamde niveau 1, zijnde aanvinken dat men tenminste 18 jaar is of het invoeren van de geboortedatum door de aspirant koper, als een leeftijdscheck kan beschouwen.

Waarbij dan bij aflevering van het leeftijdsgebonden product de leeftijdscontrole door de bezorger zal worden uitgevoerd.

Praktijk wijst uit dat deze controle bij aflevering niet wordt nageleefd om tal van redenen en dat zelfs alcohol via brievenbus pakketten worden verstuurd welke helemaal niet worden gecontroleerd. Niet voor niets is bol.com dan ook gestopt met de verkoop van alcoholische dranken.

Laat staan dat in de huidige nog steeds geldende wetgeving van 2013, de Gemeente verantwoordelijk is voor handhaving, welke taak zij feitelijk niet kan uitvoeren.

“Het toepassen van een hoger niveau waaronder iDIN en DigID zal niet leiden tot een sluitende leeftijdscontrole”

Meer informatie

Momenteel werken wij aan de uitwerking van een sluitend leeftijdsverificatie systeem welke het gehele traject van aankoop tot en met aflevering, logistiek en terug koppelingen beheerst.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Dit zal sluiten in 20 seconden