Overname van gegevens ID-Bewijzen neemt toe

Naast de organisaties die volgens de WID of Wwft verplicht zijn om de ID Bewijzen te controleren, gaan steeds meer sectoren over tot het overnemen van de gegevens, voor registratie en controle doeleinden.

In tal van sectoren en branches, waaronder zorg, logistiek, HR en verhuur neemt het overnemen van gegevens van de identiteitsdocumenten de laatste tijd enorm toe.

KYC en KYE = weten met wie u van doen heeft

Voor steeds meer organisaties is het van belang om te weten met wie men zaken doet, toegang verleend of wie men aanneemt.

Termen als Know Your Customer (KYC) of Know Your Employee (KYE) zijn dan ook gemeengoed geworden bij de inzet van identiteit- en documentcontrole bij bedrijven en organisaties.

Daarnaast worden verschillende wetgevingen waaronder Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in steeds meer branches en sectoren toegepast.

Met het controleren en vaststellen van de identiteit van een persoon, worden dan ook de gegevens van de identiteitsdocumenten voor tal van doeleinden, zoals registratie, vergelijk en controles, verder verwerkt in eigen systemen of centrale registers.

Know Your Customer KYC
check4id now

Identiteitscontrole en overname van gegevens op afstand

Mede ingegeven door de Corona pandemie is het online controleren van identiteitsbewijzen en het overnemen van de gegevens op afstand sterk gegroeid.

Dit wordt dan ook door tal van organisaties gefaciliteerd, waarbij men voor de controle en registratie, via een uitnodiging, zichzelf op afstand kan identificeren met bijvoorbeeld eigen telefoon en identiteitsdocument.

Ook ScanID heeft hiervoor met Check4ID NOW een passende oplossing.

Onderscheidende totaal oplossingen

Waar veel aanbieders een deeloplossing aanbieden om identiteitsbewijzen te controleren en de gegevens daar van over te nemen heeft ScanID zich toegelegd op totaal oplossingen.

Waarbij men met dezelfde “Front-End” voor zowel op kantoor, op afstand, via een selfservice balie of kiosk de benodigde controles van de identiteitsbewijzen kan uitvoeren en de juiste gegevens kan communiceren met eigen systemen of registers.

Al onze hardware en software oplossingen zijn volledig compatibel met elkaar en kunnen de gegevens, via vaste ID-Readers, mobiele apps en online portal aan elkaar koppelen, zodat men in iedere situatie de juiste en gewenste gegevens verkrijgt.

totaal oplossingen id bewijzen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent verwerken van gegevens van ID Bewijzen vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden