NVWA voert controles verkoop aan minderjarigen op

Dit betekent dat bij het niet of foutief uitvoeren van de leeftijdscheck u kan worden beboet. De bedragen van deze overtredingen kunnen hoog oplopen en zijn tussen de 1.360 en 9.000 euro.

Steeds meer branche organisaties waarschuwen hun leden om scherp te zijn op de leeftijdscheck bij verkoop van sigaretten en tabak

Controles NVWA

De NVWA maakt sinds 2020 bij de leeftijdsgrenscontroles gebruik van 17-jarige testkopers die in opdracht van een inspecteur van de NVWA tabak proberen te kopen.

Deze testkoopmethode is effectief. In 2021 is 617 van in totaal 1635 testkoopinspecties inspecties een overtreding geconstateerd. De NVWA heeft aan alle overtreders een bestuurlijke boete opgelegd.

Ook is de tabaksverkoop bij een supermarktketen en een aantal buurtsupermarkten en tankstations tijdelijk stilgelegd.

Als een bedrijf in een periode van 12 maanden, 3 keer de regels heeft overtreden door rookwaren te verstrekken aan een minderjarige, wordt deze zogenoemde 3-strikes-out maatregel opgelegd.

De boetes voor verkoop van rookwaren aan minderjarigen variëren van 1.360 tot 9.000 euro.

– NVWA

Vaststellen Leeftijd klant

Verkopers van rookwaren hebben de wettelijke vergewisplicht om vast te stellen of een koper onmiskenbaar 18 jaar of ouder is.

Deze vergewisplicht is voor iedereen tot 25 jaar aan de hand van identiteitsbewijzen, waaronder ID-Kaart, verblijfsvergunning, paspoort en rijbewijs.

Onderzoeken wijzen uit dat bij het gebruik van extra hulpmiddelen de leeftijdscontrole aanzienlijk wordt verbeterd en dat foutieve interpretaties van de leeftijd tot het verleden behoren.

Hulpmiddelen voor leeftijdscheck

ScanID levert sinds 2010 leeftijdscanners aan tal van nationale en internationale organisaties in verschillende branches en sectoren.

Daarnaast wordt onze Check4ID Age App voor Iphone en Android telefoons steeds meer ingezet voor een snelle en adequate leeftijdscontrole.

Wilt u de Check4ID Age App eens testen of dit voor uw organisatie een passende oplossing is voor leeftijdscontrole, dan biedt ScanID u de mogelijkheid om Check4ID Age, gratis voor een periode van 3 dagen, geheel vrijblijvend uit te proberen.

check4id age app

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de leeftijdscontrole mogelijkheden geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden