Landelijk onderzoek 2022, leeftijdsgrens wordt slecht nageleefd

Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Objectief dat staatssecretaris Maarten van Ooijen deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Over het algemeen wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar bij verkoop van alcohol en tabak nog steeds slecht, door de verstrekkers, nageleefd. Slechts bij 4 op de 10 verkopen aan jongeren houdt men zich aan de regels van de Alcohol- en Tabakswet.

Mystery Shoppers

Het landelijk onderzoek maakt gebruik van 16- en 17-jarige jongeren die onder
begeleiding een aankooppoging doen.

Dit wordt mysteryshoponderzoek of testkooponderzoek genoemd. De aankooppogingen zijn gedaan bij een representatieve steekproef van de verschillende verkoopkanalen voor alcohol en
tabak.

Na de aankooppoging wordt gerapporteerd of de aankoop gelukt is, of er naar een identiteitsbewijs en/of leeftijd is gevraagd en of er bij de leeftijdsverificatie gebruik wordt gemaakt van een hulpmiddel.

De verkoper wordt niet op de hoogte gebracht dat er een testkoop heeft plaatsgevonden.

Verder blijkt in verkoopkanalen waar relatief veel gebruik wordt
gemaakt van hulpmiddelen om het ID van de mysterykid te controleren dat de naleving na ID-vraag met hulpmiddel hoger is dan de naleving na ID-vraag zonder hulpmiddel.

– Bureau Objectief
landelijk onderzoek leeftijdsgrenzen

Het totale beeld geeft reden tot zorg

“Het totale gewogen nalevingspercentage is gestegen, maar de nalevingscijfers bij
de verschillende verkoopkanalen verschillen flink”, aldus staatssecretaris van Ooijen.

Zo is bij een aantal verkoopkanalen er weliswaar een verbetering te zien ten opzichte van 2020, maar bij andere verkoopkanalen zijn de cijfers vergelijkbaar of zelfs slechter dan in 2016.

Staatssecretaris van Ooijen constateert in zijn brief aan de Tweede Kamer ook dat de huidige nalevingscijfers ver achterblijven bij de doelstelling uit het Nationaal Preventieakkoord en kondigt strengere naleving aan.

Wacht als verstrekker van Alcohol en tabak niet af

Als fabrikant/leverancier van allerhande systemen voor leeftijdscontrole zien wij de laatste tijd een toenemend aantal boetes in tal van sectoren waar alcohol en tabak verkocht worden.

Dit is op zich al een indicatie dat men meer de aandacht vestigt op de handhaving van de leeftijdsgrens, door onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

ScanID heeft dan ook verschillende leeftijdscanners en mobiele apps om de leeftijdscontrole snel en adequaat uit te voeren.

Tevens kunt u onze Check4ID Age App eerst gratis testen of dit een oplossing is voor uw organisatie.

IDB-540 POS leeftijdscanner

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden