Ksa vraagt minister om valse identiteitsbewijzen

De Kansspelautoriteit heeft Minister Weerwind van Rechtsbescherming gevraagd om valse identiteitsbewijzen, zodat zij haar controle en toezichttaken beter kan uitvoeren. Hiermee wil men voorkomen dat controleurs snel herkend worden.

Zo’n vals ID kan alleen aangemaakt en verstrekt worden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RViG) en alleen met een wettelijke basis.

Als de minister hiermee instemt en de wet aanpast is het hek van de dam en kunnen ook andere toezichthoudende instanties hier om vragen.

Wet- en Regelgeving

De Kansspelautoriteit (Ksa) vraagt de Minister voor Rechtsbescherming om een wetswijziging zodat zij de mogelijkheid krijgt om over valse identiteitsbewijzen te beschikken voor handhavings- en toezichtsdoeleinden.

De Ksa heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van valse identiteitsbewijzen om te zien of kansspelaanbieders zich aan de regels houden.

Echter zo’n vals ID kan alleen aangemaakt en verstrekt worden door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RViG) en alleen met een wettelijke basis.

De huidige wet voorziet echter niet in een dergelijke basis voor de Ksa en zou daarom aangepast moeten worden, zodat de Ksa de beschikking kan krijgen over de identiteitsgegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de websites van aanbieders.

“Feitelijk zet de vraag van de Ksa de wereld op zijn kop en is het maar de vraag of met een toekenning het gewenste resultaat bereikt wordt. Laat staan dan bijvoorbeeld de NVWA ook om deze valse identiteitsbewijzen kan vragen voor het uitvoeren van haar taken.”

– Team ScanID

Praktische invulling

De valse identiteitsbewijzen moeten geregeld vervangen worden om te voorkomen dat ze herkend worden door de kansspelaanbieders.

Mocht de Minister op het verzoek van de Ksa ingaan dan zal de RViG feitelijk net als bij de geregistreerde Specimen’s deze valse ID’s moeten produceren met dezelfde publieke echtheidskenmerken als de normale identiteitsbewijzen.

Echter hebben kansspelaanbieders, mede door invoering van Cruks, digitale apparatuur om identiteitsbewijzen te scannen welke in veel gevallen de Specimen’s al als een ongeldig ID Bewijs zullen weergeven.

Het is dan ook de vraag of deze valse identiteitsbewijzen dan ook uitgevoerd gaan worden met alle benodigde certificaten in de chip om de “echtheid” en geldigheid vast te stellen.

Als ScanID zijn wij dan ook zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.

Dit zal sluiten in 20 seconden