Falende leeftijdscontrole wordt gedoogd

Een waterdicht leeftijdsverificatie systeem en de handhaving daarvan is alleen mogelijk als het gehele traject van aankoop tot en met aflevering gecontroleerd kan worden.

Door het ontbreken van een adequate leeftijdscontrole wordt gedoogd dat online verkopers het zogenaamde niveau 1, zijnde aanvinken dat men tenminste 18 jaar is of het invoeren van de geboortedatum door de aspirant koper, als een leeftijdscheck kan beschouwen.

Wetgeving

Ondanks de aangescherpte wetgeving, welke per 1 juli 2021 van kracht werd, faalt de leeftijdscontrole bij online verkoop van leeftijdsgebonden producten, waaronder alcohol, nog steeds.

De vele onderzoeken die worden uitgevoerd geven telkens aan, dat het voor minderjarigen simpel is om online alcohol te bestellen en geleverd te krijgen.

Verkopers volledig verantwoordelijk

Sinds de nieuwe wetgeving wordt de controle op leeftijd bij online verkoop wederom aangescherpt en is de verkoper, net als in vorige wetgeving, volledig verantwoordelijk voor de leeftijdscontrole.

Praktijk wijst echter uit dat de leeftijdscontrole bij aflevering niet wordt nageleefd om tal van redenen en dat zelfs alcohol via brievenbus pakketten worden verstuurd, welke helemaal niet worden gecontroleerd.

Laat staan dat ondanks de handhaving van de Gemeentes is overgegaan naar de NVWA deze niet tot nauwelijks wordt uitgevoerd.

Alleen leeftijdscontrole bij aankoop niet voldoende

Het online opgeven van de leeftijd of via bijvoorbeeld IDIN zal geen sluitend leeftijdsverificatie systeem opleveren als er geen controle of terugkoppeling is als het product geleverd wordt.

Feitelijk is de leeftijdscontrole bij aflevering van het product leidend en gezien de verantwoordelijkheid dient de verkoper dan ook zeker te zijn dat deze controle ook heeft plaatsgevonden.

Momenteel werken wij aan de uitwerking van een sluitend leeftijdsverificatie systeem welke het gehele traject van aankoop tot en met aflevering, logistiek en terug koppelingen beheerst.

“Net als bij fysieke verkooppunten zal het Wettelijk Identificatie Document (WID) leidend zijn bij het vaststellen van de leeftijd”

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent het leeftijdsverificatie systeem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden