Eerste Kamer neemt Wet digitale overheid aan

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. De Wet digitale overheid (Wdo) wordt vanaf 1 juli 2023 in fases ingevoerd.

De Wet digitale overheid is het begin van een reeks van regelgeving om de overheid op verschillende niveaus verder digitaal te maken.

Kaderwet

De Wdo is een zogeheten kaderwet: de wet regelt algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures, maar geen gedetailleerde regels.

De Wdo legt de basis voor de digitalisering van de overheid. De eerste tranche (deel) van de Wdo gaat over veilig inloggen op dienstverlening bij (semi-) overheidsinstanties.

De wet zorgt zo voor flexibiliteit bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook dat belangrijke waarden en zekerheden voor burgers, zoals gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid, privacy en digitale inclusie altijd geborgd zijn.

“Staatssecretaris Van Huffelen zei tijdens het debat dat zij blij was met de eerdere kritiek van de Eerste Kamer, die heeft geleid tot verbeteringen in de originele voorstellen.”

-Debat Eerste Kamer

Novelle

De Wdo is niet zonder slag of stoot door de Eerste Kamer aangenomen. Na geuite vragen en zorgen over de privacy bescherming is op 22 juni 2021 de novelle Wet digitale overheid ingediend.

In het bijzonder is aandacht gevraagd voor het grote belang van de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot de positie van (grote) private technologie ondernemingen.

Om tegemoet te komen aan deze vragen en zorgen werd in de novelle privacy by design, verbod op het verhandelen van gegevens en open source vastgelegd in de wet.

Dit zal sluiten in 20 seconden