Case Study: Leeftijdscontrole in 2024 bij verkoop tabak

In 2024 dienen de Nederlandse supermarkten te stoppen met de verkoop van tabak, waarbij de verkoop hiervan bij tankstations en tabakswinkels zal toenemen. NSO Retail schat dan ook in dat dagelijks 185 extra klanten een locatie bezoeken.

Nederlandse supermarkten bezitten momenteel 40% van de tabaksverkooppunten met een omzet van 2.8 miljard euro aan tabak en sigaretten.

Deze omzet, zijnde 55% van het totaal, zal zich dan ook verplaatsen naar tankstations en tabakswinkels welke nog wel (in ieder geval tot 2030) tabaksproducten mogen verkopen.

Toenemende druk op tankstations en tabakswinkels

Door het “verplaatsen” van de verkoop van tabaksproducten zal de druk op de tankstations en tabakswinkels toenemen, waarbij naast het toenemende aantal klanten ook de contante betalingen en de wettelijke verplichte leeftijdscontrole vaker bij deze locaties plaats gaan vinden.

In het verlengde hiervan en mede op verzoek van de branche is ScanID gezamenlijk met haar partners begonnen met de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen om de leeftijdscontrole zo snel en effectief als mogelijk te kunnen uitvoeren.

Bij de ontwikkeling wordt naast de gewenste “flow” ook nauw gekeken naar de wet- en regelgeving en wordt de ontwikkeling met pilots en overleg getoetst aan de praktijk.

Een voorbeeld is de onlangs gelanceerde Ageproof productlijn met leeftijdsschatting en leeftijdscontrole oplossingen.

Praktijk gerichte modulaire hulpmiddelen

Waar de verkoop van tabak en sigaretten bij een supermarkt vaak via de servicebalie verloopt is dit bij een tankstation of tabakswinkel niet het geval. Daarnaast is geen tankstation of tabakswinkel hetzelfde en kan niet altijd worden volstaan met één standaard systeem.

Echter dient de verkoper van tabaksproducten zich te vergewissen dat een aspirant koper onmiskenbaar 18 jaar of ouder is en grijpt de tabakswetgeving terug op de WID wetgeving die aangeeft dat men de leeftijd dient te controleren aan de hand fysieke geldige ID Bewijzen zoals Paspoorten, ID Kaarten, verblijfsvergunningen en rijbewijzen.

Het is toegestaan om hiervoor hulpmiddelen in te zetten, echter mogen deze hulpmiddelen de taak van de verkoper als controleur van de leeftijd niet volledig overnemen. (bron: NVWA en VWS)

Attendend en “semi” Unattended

De wet- en regelgeving is duidelijk en ook de handhaving gebruikt deze als leidraad voor de controles. Feitelijk mag een volledige unattended oplossing waarbij een self-service of ander systeem niet de leeftijdscontrole overnemen van de verkoper.

In onze case-study zijn wij dan ook bezig om een dusdanige mix van technologische oplossingen samen te brengen om naar een semi-unattended systeem te werken welke ook voldoet aan de wet- en regelgeving.

Daarnaast zijn er oplossingen gecreëerd voor de kleine en grote winkelier, waarbij men na klein te beginnen kan opschalen naar grotere toepassingen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze case-study of de modulaire mogelijkheden contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden