België blijft twee leeftijdsgrenzen hanteren bij verkoop alcohol

Het nieuwe Belgische alcoholplan, waar maar liefst 15 jaar aan gewerkt is, beschrijft 75 acties voor de komende drie jaar.

Waar Nederland in 2013 afstapte van het hanteren van twee leeftijdsgrenzen bij verkoop van alcohol, komt men na 15 jaar in België met een nieuw alcoholplan, waar men het oude Nederlandse model hanteert.

Belgisch alcoholplan

Het nieuwe alcoholplan kreeg afgelopen woensdag groen licht van de ministers van Volksgezondheid in België.

Het idee van een interfederaal alcoholplan is niet nieuw. Men begon in 2008 hiermee en na vijftien jaar bereikten de verschillende niveaus eindelijk een akkoord.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving zijn:

  • Zestien- tot achttienjarigen mogen voortaan enkel nog bier en wijn kopen.
  • Alle andere alcoholische dranken, waaronder ook versterkte wijnen, mogen uitsluitend verkocht worden aan 18-plussers.
  • Winkels langs de autosnelwegen mogen ’s nachts – van 22 tot 7 uur – ook geen alcohol meer verkopen.
  • Er komt een ban op verkoop van alcohol uit automaten.
Alcoholplan België

“De ervaringen uit het verleden leren ons, dat het handhaven en voldoen aan de vergewisplicht met twee leeftijdsgrenzen moeilijker en bewerkelijker is, dan het hanteren van een enkele leeftijdgrens”

– Anton

Hulpmiddelen bij verkoop van Alcohol

In landen, waaronder Nederland, Engeland, Duitsland en Zwitserland worden steeds meer technische hulpmiddelen ingezet bij de verkoop van alcohol.

Deze middelen zoals leeftijdscanners, leeftijdsschatting systemen en complete integratie oplossingen verhogen de vergewisplicht en zijn behulpzaam bij het adequaat vast stellen van de leeftijd.

Daarnaast is er een stand-alone uitvoering beschikbaar welke instelbaar is op de twee leeftijdsgrenzen welke men in België blijft hanteren.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden