Alcoholwet wordt strenger op leeftijdscontrole

Via een AMvB, Algemene Maatregel van Bestuur, wordt de Alcoholwet uitgebreid, waarbij naast verkopers ook de pakketbezorgers verantwoordelijk worden voor adequate leeftijdscontrole bij aflevering van alcoholhoudende producten.

De huidige Alcoholwet is, als opvolger van de Drank- en Horecawet (2013), sinds 1 juli 2021 van kracht. Hierin is geregeld dat de verkoper bij online verkoop van alcohol verantwoordelijk is voor het gehele proces van verkoop en levering.

Kamer debatteert met staatssecretaris Van Ooijen

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn vandaag met staatssecretaris Maarten van Ooijen in debat gegaan over de alcoholpreventie.

Mede na aanleiding van verschillende landelijke onderzoeken, waarin teleurstellende resultaten op het gebied van leeftijdscontrole bij online bestellen en leveren naar voren kwam, werd het verzoek gedaan om naast de verkopers van alcoholhoudende dranken ook de pakketbezorgers verantwoordelijk te maken voor de naleving van de leeftijdsgrens.

Ketenaansprakelijkheid

In de alcoholwet is geregeld dat de ketenaansprakelijkheid bij verkoop en levering van alcohol in zijn geheel bij de verkoper ligt.

Hiervoor dient de verkoper dan ook aan te geven hoe de leeftijdsverificatie tijdens dit proces in zijn organisatie geborgd is.

Handhaving interventies van de NVWA, landelijke onderzoeken met mystery shoppers en o.a. de uitzending van Pointer laten zien dat bij de levering door pakketbezorgers de leeftijdsverificatie niet tot weinig wordt nageleefd.

De Staatsecretaris heeft dan ook toegezegd om via een AMvB de grondslag van de ketenaansprakelijkheid in de alcoholwet uit te breiden, waarbij naast de verkoper ook de pakketbezorger verantwoordelijk wordt.

Gevolgen in de Praktijk

Het is wettelijk geregeld dat alleen een origineel WID Document, waaronder ID Kaart, paspoort, verblijfsvergunning of rijbewijs een geldig document is om een leeftijdsverificatie uit te voeren.

Systemen welke gebruikmaken van gegevens afgeleid van een WID Document zijn derhalve feitelijk niet geldig omdat het kopie├źn zijn, welke conform de WID niet rechtsgeldig zijn.

Met de uitbreiding krijgt nu ook de pakketbezorger de vergewisplicht om bij aflevering van alcohol vast te stellen of iemand onmiskenbaar 18 jaar of ouder is aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Meer informatie

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij hebben voor tal van sectoren en branches complete oplossingen voor adequate leeftijdscontrole.

Dit zal sluiten in 20 seconden