Scancheck oplossingen ingezet bij coffeeshops

Men kan in deze sector, met de strengste handhaving, dan ook feitelijk niet volstaan met een stand-alone leeftijdscanner zonder extra controles van de identiteitsbewijzen.

In al die jaren hebben wij geleerd dat iedere coffeeshop uniek is en dat een standaard oplossing voor het controleren van ID Bewijzen niet altijd direct toepasbaar is.

Branche Gerichte Oplossingen Voor Leeftijd- en Identiteitscontrole

Met het modulaire Scancheck concept onderscheiden wij ons met branchegerichte innovatieve functies en “state-of-the-art” uitrustingen, welke voor en met de coffeeshop ondernemer op maat worden ontwikkeld.

Een coffeeshop wil altijd gastvrij zijn voor haar klanten en het gehele controle proces dient dan ook voor zowel de medewerkers als de klanten snel en zonder discussies te verlopen, waarbij privacy en communicatie voorop staan.

Als ScanID adviseren wij dan ook bij de invoering van een dergelijk systeem en de uitvoering van de benodigde controles in de praktijk, afgezet tegen de lokale wet- en regelgeving en afgestemd op bezoekers aantallen en de locatie.

Voorbeeld: Snel en eenvoudig het ID Bewijs en de Leeftijd controleren

Meer informatie

Neem voor meer informatie en de uitgebreide mogelijkheden van het Scancheck concept contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden