Full Page ID-Readers voor lezen BSN van nieuwe ID Bewijzen

Sinds de invoering van de nieuwe Nederlandse ID Kaarten en Paspoorten, in Augustus 2021, is de BSN verwijderd uit de MRZ en RFID Chip. Voor organisaties die deze BSN moeten verwerken heeft ScanID een passende oplossing.

Met de uitgifte in 2021 van de nieuwe NIK (Nederlandse ID kaart) en het nieuwe Paspoort model 2021 is op verzoek van de Tweede Kamer het Burger Service Nummer (BSN) verwijderd uit de Machine Readable Zone (MRZ) en RFID Chip en geplaatst in een QR Code voor digitaal uitlezen.

Niet iedere Document Scanner of ID-Reader kan zowel de MRZ als de QR code verwerken!

Met de AVD-6840 en AVD-6850 automatische verwerking BSN

Organisaties die het BSN dienen te verwerken worden voor het voldongen feit geplaatst dat bij de nieuwe Nederlandse identiteitsdocumenten deze niet meer aanwezig is in de MRZ en RFID Chip.

Nu is de BSN voor digitaal uitlezen geplaatst in een QR Code welke is aangebracht op de achterzijde van de ID Kaart en op de achterzijde van de houderpagina van het Paspoort.

Wanneer men zowel de MRZ als de QR Code met de BSN gelijktijdig digitaal wenst uit te lezen dan dient men te beschikken over een Full Page ID-Reader welke voorzien is van barcode uitlezing en interface software welke de gescande gegevens juist kan verwerken.

Daarnaast dient men bij de paspoorten zogenaamd “tweezijdig” te scannen, daar de MRZ op de voorkant van de houderpagina staat en de QR Code met BSN op de achterzijde.

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent het lezen en verwerken van het BSN contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden