Leeftijdsschatting systemen in coffeeshops

Om de medewerkers behulpzaam te zijn en om discussies te voorkomen bij het vaststellen van de leeftijd en onterecht vragen naar het ID Bewijs zetten steeds meer coffeeshops de ITL-125 leeftijdsschatter in.

Privacy 100% op nummer 1… het leeftijdsschatting systeem voorzien van de door ons aangepaste algoritmes geeft via de ingestelde leeftijdsgrens alleen weer of iemand jonger of ouder is.

Het systeem wordt via het stroomnet gevoed en kan derhalve geen images, data of wat dan ook opslaan. Het resultaat wordt via een Groene of Rode Led weergegeven.

Uniek hulpmiddel bij vaststellen van de Leeftijd

De ITL-125 stelt zelfstandig vast of iemand ouder of jonger is dan de ingestelde leeftijdsgrens welke standaard op 25 jaar staat.

Aan de hand van het resultaat zijnde een rode Led (jonger dan…) of groene Led (ouder dan…) ziet de medewerker direct of het vragen naar een identiteitsbewijs voor het vaststellen van de leeftijd noodzakelijk is.

Dit versneld het verkoop proces en voorkomt ongewenste discussies welke nogal eens plaatsvinden tussen medewerker en aspirant koper.

De ITL-125 kan zelfstandig, maar ook gecombineerd met AgePop of zelfs volledig automatisch met Ageproof ingezet worden bij een adequate en snelle leeftijdscontrole.

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de ITL-125 of onze mogelijkheden voor leeftijdsschatting en ID controle contact met ons op.

Dit zal sluiten in 20 seconden