Techniek en ontwikkeling staan niet stil en de laatste tijd zien wij dan ook de ontwikkeling van leeftijdsschatting systemen welke, op basis van camera beelden en AI algoritmes, ingezet worden bij leeftijdscontrole.

Een hulpmiddel bij leeftijdscontrole

Leeftijdsschatting systemen maken op basis van camera beelden en geavanceerde AI algoritmes een schatting of iemand jonger of ouder is dan de ingestelde leeftijdsgrens.

Deze systemen kunnen worden ingezet op “drukke” locaties, zoals bijvoorbeeld tankstations, tabakszaken, evenementen, horeca en coffeeshops, om de medewerkers behulpzaam te zijn bij de vergewisplicht bij verkoop van alcohol en tabak.

Tevens kunnen de systemen behulpzaam zijn bij self-service / scan toepassingen en scan&go oplossingen.

Echter zien wij een leeftijdsschatting systeem als een ondersteuning in combinatie met andere hulpmiddelen voor een adequate leeftijdscontrole.

Het inzetten van een leeftijdsschatting systeem dat een inschatting kan maken van de leeftijd van een persoon, zoals MyCheckr, kan als hulpmiddel om te bepalen of iemand onmiskenbaar ouder is dan 18, mits dit vrijwillig door verstrekkers ingezet wordt en het systeem conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen inbreuk op de privacyrechten van burgers maakt.

Ministerie van VWS

Acceptatie in Nederland

Ondanks dat de meeste leeftijdsschatting systemen geen inbreuk maken op de privacy rechten, voldoen aan de AVG en totaal geen gezichtsbeelden opslaan of communiceren, is het maar de vraag of de Nederlandse consument de inzet en gebruik van dergelijke systemen accepteerd.

Niets voor niets is de leeftijdscontrole op afstand middels camera beelden (Ageviewers) nooit van de grond gekomen.

Momenteel hebben wij een aantal van deze systemen, in combinatie met onze leeftijdscontrole oplossingen, in enkele pilots opgesteld, om te bekijken of dit behulpzaam kan zijn bij de vergewisplicht en of deze oplossing geaccepteerd wordt door de consument.

Geen vervanging van de verplichte ID Controle

Leeftijdsschatting systemen welke aan de hand van AI algoritmes en camera beelden de leeftijd schatten zijn niet beschreven in de alcohol- en tabakswet als rechtsgeldig middel om de leeftijd van de koper vast te stellen.

Naast het feit dat het een schatting is, dus een exacte leeftijd kan niet altijd vastgesteld worden, zijn conform de wetgeving alleen de originele identiteitsbewijzen rechtsgeldig voor het vast stellen van de leeftijd.

En dient de verkoper zelf te controleren dat de koper onmiskenbaar 18 jaar of ouder is,

Verstrekkers mogen dit systeem vrijwillig gebruiken om vast te stellen dat een persoon onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt en kan daarmee als hulpmiddel dienen bij de (zelfscan)kassa. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de verstrekker om de leeftijd te controleren. Het systeem kan helpen maar neemt de verantwoordelijkheid niet over. Bedrijven mogen dus gebruik maken van dit product, mits het product conform de AVG wordt gebruikt en niet ter vervanging van de ID-controle.

NVWA

Dit zal sluiten in 20 seconden