CRUKS raadplegen en snelle leeftijdscontrole

Alle casino’s en speelautomatenhallen die hun vergunning voor het aanbieden van kansspelen willen behouden moeten zich aansluiten op CRUKS.

Daarnaast dient men vanaf 1 oktober 2021 iedere speler bij toegang te controleren of deze in het CRUKS is geregistreerd en wordt de leeftijdscontrole ook vereist.

Met onder andere de AVD-800 of AVD-6850 kan men snel de bezoeker registreren, de voor CRUKS raadpleging benodigde gegevens verwerken en een adequate leeftijdscheck uitvoeren.

Raadplegen CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kans Spelen)

Met het inwerking treden van de nieuwe Gokwet, Koa (Kansspelen op afstand), dienen de Casino’s en Automaten speelhallen het CRUKS register te raadplegen of een speler is geregistreerd.

Als een speler is geregistreerd dan mag men deze geen toegang tot het Casino of Automaten Speelhal verlenen.

Voor deze raadpleging wordt het Wettelijk Identificatie Document (WID), waaronder paspoort, ID-Kaart en rijbewijs, als bron gezien voor de benodigde gegevens.

Om te controleren of een speler in CRUKS geregistreerd is dient de aanbieder van kansspelen een zogenaamde Crukscode te gebruiken, welke aan de hand van essentiële gegevens van het WID wordt gegeneerd.

Crukscode

De Cruksode is gebaseerd op een aantal unieke persoonlijke gegevens van de speler zoals het burgerservicenummer (BSN) en de naam. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd en van daaruit wordt de Crukscode gegenereerd.

Heeft een speler geen BSN, bijvoorbeeld iemand uit het buitenland, ook dan is het mogelijk een Crukscode te genereren.

De gegevens voor het genereren van de Crukcode zijn:

  • Crukscode voor spelers met een BSN = BSN + naam + geboortedatum
  • Crukscode voor spelers zonder BSN = naam + voornamen + geboortedatum + geslacht + geboorteplaats

Juiste Gegevens

Voor het genereren van de Crukscode is het zeer zeker van belang dat men de “juiste” gegevens gebruikt, omdat deze mede worden vergeleken met de BRP (Basis Registratie Personen).

Voor het overgrote deel van de Nederlandse paspoorten en ID-Kaarten kan worden volstaan met de gegevens welke opgenomen zijn in de MRZ (Machine Readable Zone).

Voor de moderne Nederlandse rijbewijzen, model 2014 en 2018 kan men deze gegevens uit de NFC chip lezen, zodat men geen foutgevoelige OCR hoeft uit te voeren op voor- en achterzijde van het rijbewijs.

Meer informatie

ScanID informeert verschillende partijen op het gebied van hard- en software voor registratie, raadplegen CRUKS en adequate leeftijdscontrole.

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en mogelijkheden.

Dit zal sluiten in 20 seconden