Identiteitsbewijzen zijn dragers van gegevens. Ze vertellen iets over de eigenaar,
alsmede over het document zelf.

Vanuit Nederlands oogpunt behandelen wij hier kort de belangrijkste documenten.

Reisdocumenten

Een elektronisch reisdocument is een paspoort of identiteitskaart waarin een (onzichtbare) NFC chip zit. Deze NFC chip zit in de identiteitskaart en bij het paspoort in de houderpagina. Dit is de pagina waarop uw persoonsgegevens en foto staan. De NFC chip bevat datagroepen met gegevens, zoals uw foto en uw persoonsgegevens.

paspoort doc 80

Paspoort

Het paspoort is een door ICAO 9303 als type TD-3 (MRP, Machine Readable Passport) gedefinieerd reisdocument.
Het bevat een MRZ en een NFC chip voor digitale verwerking.

idkaart doc 80

ID Kaart

De ID-kaart is een door ICAO 9303 als type TD-1 (eMRTD, Machine Readable Travel Document) gedefinieerd reisdocument.
Het bevat een MRZ en NFC chip voor digitale verwerking.

Overige Documenten

Overige documenten kunnen ook identiteitsdocumenten zijn. Deze zijn echter niet op internationaal niveau gestandaardiseerd, of door lokale instanties naar eigen inzicht opgezet. Door het gebrek aan standaardisatie is het verwerken van deze documenten soms minder voor de hand liggend.

rijbewijs doc 80

Rijbewijs

Het rijbewijs is van origine, gezien print kwaliteit en wisselende lay-out, niet per se geschikt voor digitale verwerking. Met model 2014 en 2018 is dit verandert door toevoeging van een MRZ en NFC chip.

overige doc 80

Andere Documenten

Van niet-Nederlandse rijbewijzen of niet internationaal gestandaardiseerde identiteitsbewijzen moet per geval bekeken worden of deze digitaal te verwerken zijn.

IdentiteitsbewijsMRZNFC chip 
Paspoort ICAO td-3 formaat
2x44 Karakters
Aanwezig
eMRTD Applicatie conform ICAO 9303
 
ID Kaart ICAO td-1 formaat
3x30 Karakters
Aanwezig
eMRTD Applicatie conform ICAO 9303
 
Rijbewijs (vanaf Nov. 2014) EU-DL
1x30 Karakters
Aanwezig
eMRDL Applicatie gebaseerd op ICAO
 
Rijbewijs Model 2006 en 2013 geen geen  
 

Rijbewijs versus Andere identiteisdocumenten

In Nederland is het rijbewijs sinds 1 januari 2005 ook een identiteitsdocument en inmiddels is het rijbewijs het meest gebruikte identiteitsdocument. U kunt het rijbewijs bijvoorbeeld gebruiken voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. Het rijbewijs is echter niet in alle situaties als identiteitsbewijs toegestaan. In het onderstaande overzicht ziet u wanneer u welk identiteitsbewijs mag gebruiken.

SituatiePaspoort / Nederlandse identiteitskaartRijbewijs / bromfietsrijbewijs (categorie AM)
bij identiteitscontrole door politie, marechaussee en toezichthouders
bij de Belastingdienst
bij geldzaken
bij aanvraag van een burgerservicenummer (voorheen sofinummer)
bij de notaris
bij het aanvragen van een uitkering
bij in dienst treden bij nieuwe werkgever
op het werk
in de zorg
bij zwartrijden in het openbaar vervoer
bij binnenlands vreemdelingentoezicht
bij het bezoeken van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd
bij het stemmen bij verkiezingen