Identiteitscontrole kent u met name van luchthavens, douane of bij een bank.
De systemen van ScanID, maken deze technieken nu geschikt voor alle doeleinden.

 

Het geautomatiseerd controleren van een ID-bewijs kan op meerdere manieren. ScanID maakt onderscheid tussen de Swipe, MobielHalf Page en Full Page techniek.

Voor verschillende situaties is een andere techniek aan te raden. De gebruikte techniek is afhankelijk van het type ID-reader dat wordt gebruikt.

Tijdens het uitlezen, vindt de documentcontrole plaats. Bij meer geavanceerdere systemen volgt tevens controle op echtheidskenmerken van het ID-bewijs.

 
 

Het Proces

Onze systemen doorlopen de volgende stappen, zodat de techniek u maximaal ondersteunt in uw proces van ID-controle

 

Scan

Als eerste scannen we het document via Swipe, Half Page of Full Page techniek.

Verwerking

Via onze software wordt na vaststellen van een geldige MRZ, deze ontleed, en wanneer aanwezig de NFC chip benaderd.

Controle

Vervolgens worden de gewenste controles uitgevoerd op de verkregen data.

Resultaat

Na de controles wordt het resultaat getoond in onze software of geëxporteerd naar back-end systemen.