In de media / overig nieuws
Dec 15

De Eerste Kamer heeft op 15 december ingestemd met de wijziging van de Drank- en Horecawet (2014) in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet.

De wet heet vanaf nu Alcoholwet en gaat per 1 juli 2021 in werking. Een onderdeel van deze wet is onder andere de strengere controle op leeftijd bij online verkoop van alcohol.

In de media / overig nieuws
Dec 1

"Bij de verkoop van alcohol via internet gaat het uiteindelijk om het bezorgen van alcoholhoudende drank aan huis. Daarin zit een wezenlijk verschil met de verkoop van alcoholhoudende drank in de detailhandel of in de horeca".

Al meer dan tien jaar wordt er gediscussieerd over een leeftijdsverificatie systeem voor online verkoop van leeftijdsgebonden producten, maar een sluitende leeftijdscontrole oplossing is nog steeds niet ingevoerd of voorgeschreven, terwijl deze wel bestaat.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Nov 16

Met de nieuwe Alcoholwet welke na verwachting per 1 Juli 2021 in werking gaat, dienen o.a. webwinkels en bezorgdiensten, die alcohol verkopen en leveren, strenger te worden op de leeftijdscontrole van aspirant kopers.

ScanID heeft de kennis en tal van hardware- en softwarematige oplossingen voor een geborgde leeftijdscheck.

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Oct 22

Momenteel voert de NVWA controles uit bij tabakszaken, tankstations en overige locaties waar tabaksproducten verkocht worden.

Daarnaast zijn er verschillende organisaties met mysteryshoppers actief om vast te stellen of verkooppunten van alcohol en tabak zich aan de leeftijdsgrens en vergewisplicht houden.

 
Lees meer...

In de media / overig nieuws
Sep 19

Onze nieuwe website specifiek voor leeftijds- en toegangscontrole oplossingen is online.

Daar een oplossing, zoals leeftijdscanners en gecombineerde registratie en toegangsontzegging systemen, een aparte tak van sport is binnen de identificatie en mede onderhavig is aan verschillende wetgevingen, hebben wij besloten een aparte site hiervoor op te zetten.

Voor meer informatie ga naar leeftijdscanner.nl

In de media / overig nieuws
Aug 11
Meer dan 10 jaar na de introductie van het elektronische paspoort en vele elektronische identiteitsdocumenten (eID), hebben de meeste regeringen zwaar geïnvesteerd in het produceren en het uitgeven van deze identiteitsdocumenten.

Helaas hebben de landen minder inspanningen besteed aan de controle kant, waardoor men er nog steeds vanuit gaat, dat met controle van de door de "drukker" aangebrachte echtheidskenmerken, men het identiteitsdocument kan verifiëren op echtheid.

Het team van ScanID weet wel beter...

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Aug 1

De Stichting Zeilschip Eendracht gebruikt de AVD-800 en Docview Studio voor het registreren van hun crew aan de hand van identiteitsbewijzen.

De Stichting Zeilschip Eendracht biedt samen met haar vrijwilligers de wind in de zeilen aan kwetsbare mensen; jong en oud, en wil met haar vrijwilligers daarbij iedereen stimuleren om samen te werken met discipline en respect voor elkaar én zichzelf.

ScanID is de stichting behulpzaam bij het "on-boarding proces"

Lees meer...

In de media / overig nieuws
Jul 20
In deze huidige tijd is het vaststellen van, de juiste identiteit en leeftijd van personen, bij steeds meer organisaties van belang.

Al dan niet ingegeven door meerdere wetgevingen en regels waaronder:
WTTF, Cruks, Drank- en Horecawet, Tabakswet en Opiumwet

Voor het adequaat kunnen vaststellen van de identiteit, leeftijd en echtheid is het controleren van de NFC chip dan ook een "must".

Lees meer...