Controle Cruks register en leeftijdcheck

In 2015 starten de eerste speelautomaten hallen met Docview Studio voor leeftijd- en identiteitscontrole gecombineerd met het in de organisatie geldende ontzeggingsbeleid.

Met de nieuwe Koa wetgeving en het invoeren van het Cruks register wordt de leeftijdscheck en controle van dit Cruks register een wettelijke verplichting die op 1 oktober 2021 in Nederland van kracht werd.

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen maken de meeste casino's en automatenhallen gebruik van de AVD-6850 Full-Page ID-Reader en een specifieke, door ScanID aangepaste, versie van Docview Studio software.

Casino's en Automatenhallen
 
De Nederlandse Kluis

Toegangscontrole aan de hand van Paspoorten en ID Kaarten

De Nederlandse Kluis is de enige onafhankelijke aanbieder van professionele kluisruimte in Nederland. Zij bieden u een oplossing op maat in de vorm van een safeloket, opslag in depot of het installeren van een thuiskluis. De deskundigen van DNK begrijpen hoe belangrijk het voor u is om uw waardevolle bezittingen veilig op te slaan.

Voor de toegang tot een safeloket of kluis maakt De Nederlandse Kluis gebruik van de Document en ID controle apparatuur van ScanID. Hiervoor heeft ScanID specifiek voor DNK een aparte koppeling met docview studio gerealiseerd waarbij men met behulp van het uitlezen van paspoorten en ID-kaarten kan bepalen of de bezoeker al dan niet toegang heeft tot zijn safeloket of kluis.

 

Gecertificeerde en Gevalideerde 2D Data Matrix UID Codes

Om het beheer van eigendommen, installaties, apparatuur, bedrijfsmiddelen en voorraden te verbeteren is de Department of Defense (DoD USA) en NATO in 2003 gestart met het Item Unique Identification Program (IUID). Het doel van het IUID programma is het uniek en globaal identificeren van items, om deze te kunnen volgen en traceren tijdens de levenscyclus van het item.

Fabrikanten welke producten en componenten aan defensie leveren dienen deze, bij een waarde van meer dan 5000 US Dollar, of wanneer deze kritisch en onmisbaar zijn, te voorzien van een unieke 2D Data Matrix code. Deze 2D Data Matrix code dient zowel fysiek als datastructuur te voldoen aan de UID Standaard.

ScanID heeft de kennis en middelen in huis om 2D Data Matrix volgens de IUID standaard te genereren en te valideren. Voor BAE Systems heeft ScanID dan ook type-plaatjes voorzien van een gecertificeerde en gevalideerde UID Data Matrix code. Deze waren bedoeld voor de Trojan pantservoertuigen, welke geleverd werden aan defensie.

  • BAE Systems
  • Oktober 2014
  • 2D Datamatrix, UID Compliance, Generatie, Validatie,
Trojan pantservoertuig
 
Leeftijdscontrole bij verkoop van tabak

Digitale leeftijdscontrole bij verkoop van tabak

Met de wijziging van de tabakswet mag men sinds 1 januari 2014 geen tabak meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Volgens deze wet moet men als verkoper van tabaksproducten zich ervan vergewissen dat de koper 18 jaar of ouder is. Er wordt op deze vergewisplicht streng gecontroleerd door de NVWA en verkoopt men tabaksproducten aan klanten van 18, 19 en zelfs ouder en die zien er niet ‘onmiskenbaar’ 18 jaar of ouder uit, dan krijgt men toch een boete. Vandaar dat men altijd om een ID-bewijs vraagt bij klanten tot 25 jaar.

Voor organisaties en formules welke tabaksproducten verkopen heeft ScanID de AVD-520 leeftijdscanner ontwikkeld. Met dit systeem kan de verkoper snel aan de hand van ID-kaarten, Paspoorten en Rijbewijzen de leeftijd van de koper vaststellen. Hiermee worden discussies en rekenfouten voorkomen en heeft de leeftijdscanner een zeer preventieve werking.

 

  • NSO
  • Augustus 2014
  • Leeftijdscontrole, NVWA, 18 Jaar, ID Kaarten, Paspoorten, Rijbewijzen